Wijkdeel 5Sjaak Jansen (Jan Campertstraat) en Pieter Brugman (Reg. Stoottroepenstraat) zijn uw vertegenwoordigers in de wijkraad.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.