Werkgroepen

Het afgelopen jaar zijn er door de wijkraad werkgroepen gevormd waardoor het functioneren  van de wijkraad een stuk efficiënter en doortastender zal gaan worden. De volgende werkgroepen zijn gevormd:
 
        Werkgroep PR. Doel: het samen laten komen van de verschillende media in de wijk. Door deze op elkaar af te stemmen valt er veel winst te behalen en kan er een completer en beter op elkaar afgestemd beeld van de Valuwe naar buiten uitgedragen worden. Samenstelling: Redactie “Kijk op de wijk”, WijkTV, Website beheer “devaluwe.nl”, revitalisatie en 2 wijkraadsleden. Start: begin januari 2011.
 
        Werkgroep Speelplekken.  Doel: verbetering en uitbreiding van de speelfaciliteiten in de Valuwe. Samenstelling: Gemeente Cuijk, Speeltuigcontroleurs, Revitalisatie, 2 wijkraadsleden. Start: midden januari 2011.
 
        Werkgroep Buurt Budgetten. Doel: het begeleiden en uitvoeren van het tweede Buurt budgetten project. Samenstelling: Wijkmeester, Revitalisatie, 2 a 3 wijkraadsleden. Start: begin januari 2011.
 
        Werkgroep Valuwe Informatie Netwerk (VIN). Doel: het opstarten en verder begeleiden van het VIN project. Samenstelling: Politie, Gemeente Cuijk, VIN coördinator, 2 wijkraadsleden. Start: december 2010.
 
        Werkgroep evenementen. Doel: het organiseren van evenementen in de wijk. Door een groep mensen de expertise van het organiseren van evenementen te laten hebben kunnen er dmv draaiboeken en evaluaties effectiever evenementen georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het wijkevenement en een kerstmarkt. Samenstelling: 4a5 wijkraadsleden, eventueel ook iemand van stichting actief. Start: januari 2010.