Wijkmeester

De wijkmeester van de Valuwe heeft een dienstverband van 24 uur per week.
Op de volgende tijden is de wijkmeester bereikbaar:
 
Dinsdag, woensdagmiddag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren.
Woensdagmiddag is er een inloopspreekuur in de wijkwinkel.
Op donderdagavond is er spreekuur na telefonische afspraak.
Indien gewenst kan er ook bij u thuis een afspraak gemaakt worden.
 
In overleg en afhankelijk van de situatie kan van deze tijden afgeweken worden.
 
Wat doet een wijkmeester eigenlijk?
 
Een wijkmeester is de ogen en oren van de Valuwe, voor wat betreft de leefbaarheid in de wijk. Een wijkmeester is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners uit de wijk. Hij/zij heeft een signalerende, adviserende en/of doorverwijzende rol en waar nodig spreekt hij/zij wijkbewoners aan op hun gedrag.
 
Een wijkmeester heeft de volgende taken:
 
-          het leggen en onderhouden van contacten met de wijkbewoners
-          kennismaken met nieuwe bewoners
-          het signaleren en bespreekbaar maken van problemen op het gebied van leefbaarheid
-          het aanspreken van wijkbewoners, jong en oud, op hun gedrag
-          het stimuleren van initiatieven van wijkbewoners
-          het toezien op orde en netheid in de wijk en het adequaat reageren hierop
-          het leggen en onderhouden van partners in de wijk zoals de scholen, wijkraad, welzijnswerk, kerk en moskeebestuur
-          het deelnemen aan het participantenoverleg met wijkagent, gemeente Cuijk, Mooiland en wijkraad ‘de Valuwe’
-          het signaleren en eventueel zelf uitvoeren van kleine reparaties voor Mooiland en de gemeente Cuijk

Peter Hendriks
Wijk- en Buurtmeester
 Afdeling: RMO
Team     : Welzijn
Gemeente Cuijk 
peter.hendriks@cgm.nl
06-20498913
Facebook