Wijkagent

 
Ik ben Dirk Jansen, brigadier van politie team Maas & Leijgraaf, gelegen binnen het district 's-Hertogenbosch van politie eenheid Oost-Brabant. Ik ben sinds 2015 werkzaam als wijkagent Cuijk-Noord. In april 2000 ben ik begonnen bij de politie en sindsdien heb ik in diverse functies en neventaken ervaring opgedaan. Sinds 2011 ben ik werkzaam vanuit het politiebureau in Cuijk. Tot 2015 heb ik diverse wijkagenten voor een paar maanden tot zelfs een half jaar waargenomen. Hiermee is mijn enthousiasme voor de functie van wijkagent sterk gegroeid en die belangstelling heb ik tot op heden vastgehouden.
 
Ik sta graag midden tussen de mensen om ze te kunnen helpen en van bijvoorbeeld advies te voorzien. Ik houd van een goed gesprek en een discussie zal ik niet uit de weg gaan. Door zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken Heeswijkse Kampen & De Valuwe hoop ik ook het veiligheidsgevoel bij de burger te vergroten. Ik wil dicht bij de burger staan in de wijken en zoveel mogelijk aanspreekbaar zijn en toezicht houden. Als wijkagent kan ik door het directe contact met de burger sneller anticiperen op eventuele problemen in de wijk. Ik zal vaak op de fiets in de wijk aanwezig zijn en ongeveer 80% van mijn werktijd staat in het teken van wijkzorg. Zoveel als mogelijk zal ik op donderdagmiddag tussen 14:00 uur en 15:00 uur plaats nemen in MFA De Valuwe, gelegen aan de Valuwe 1 in Cuijk.
U kunt hier zonder afspraak binnen lopen voor advies of overleg. Voor het doen van aangifte (op afspraak) wordt verwezen naar het politiebureau, gelegen aan de Spinding 1, 5431 SN te Cuijk. Bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844.
 
Politie gerelateerd nieuws over de wijken en bijvoorbeeld tips voor de bewoners zal ik verspreiden via mijn Twitteraccount van de politie. Volgers zijn uiteraard welkom! Ook zal ik in contact treden met de bewoners via de wijkraden van de Heeswijkse Kampen & De Valuwe.
 
Als wijkagent kan ik het niet alleen. Ik word ondersteund door de collega's uit de basispolitiezorg. Ik maak gebruik van informatie gestuurde opdrachten en deze worden uitgevoerd door de collega's tijdens de reguliere dienst op straat. Daarnaast werk ik nauw samen met de gemeente Cuijk, woonmaatschappij Mooiland, de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg Novadic Kentron, de wijkraden, scholen, Regionaal Maatschappelijk Centrum Cuijk en andere instanties, welke betrokken zijn bij en in de wijken. De integrale veiligheid in zijn algemeenheid in de wijk en het woon- en -leefgenot van de bewoners zijn de kernuitdagingen waar we met zijn allen voor moeten gaan. Een ieder heeft hierin zijn verantwoordelijkheid, dus ook de bewoners zelf. Een signalerende taak is hierbij onder andere weggelegd voor de wijkbewoners, om zijn of haar wijk hierdoor veiliger te maken. Hierdoor neemt de leefbaarheid in de wijk toe en vergroot je de veiligheid. Anticiperen op en het aanpakken van (structurele) problematiek in het kader van veiligheid is één van de voornaamste werkzaamheden van een wijkagent. Vanuit die positie wordt dan ook gevraagd om zaken te melden bij de politie. Wat de politie niet weet, kan ook niet aangepakt worden. Dit kan, wanneer men daarvoor redenen heeft, ook anoniem gebeuren op telefoonnummer Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.
Graag tot ziens in de wijken Heeswijkse Kampen & De Valuwe in Cuijk!
 
Wijkagent Cuijk-Noord
Wijken Heeswijkse Kampen & De Valuwe
Telefoon:0900-8844
Email:dirk.jansen@politie.nl
Instagram