30 januari 2015 - (284) Politie houdt inbraakpreventieactie De Valuwe

De politie hield donderdag 29 januari 2015 een actie tegen woninginbraken in De Valuwe in Cuijk. Agenten surveilleerden door de wijk samen met leden van de wijkraad en buitengewoon opsporings ambtenaren van de gemeente Cuijk, en lieten 'witte voetjes' achter op inbraakgevoelige plekken. Het doel was inwoners bewust te maken van inbraakgevoelige situaties in en rond hun woningen. Denk hierbij aan openstaande ramen, deuren en poorten en kostbaarheden die van buitenaf zichtbaar zijn.

Tijdens de controle werd er gecontroleerd op inbraakgevoeligheid. Bij het controleren van de woningen werden door de agenten zogenaamde "voetjes" achtergelaten. Dit zijn kartonnen voetjes in de vorm van een schoenafdruk met daarop de tekst: "deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn". Ook werden flyers achtergelaten. Bij alle gecontroleerde woningen waar de bewoners thuis waren, deelden de agenten hun preventietips met de bewoners en wezen zij hen op het inbraakrisico.

Resultaten
61 bewoners werden aangesproken en kregen preventietips. Bij 39 woningen werd een voetstapje achtergelaten. Veelal was een tuinpoort niet afgesloten of waren bewoners zichtbaar niet thuis.

Bel 112 bij verdachte situaties
Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld, of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden. Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak. Bel ook 112 wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.

Iemand is niet alleen strafbaar als hij een woninginbraak pleegt. Ook de voorbereidende handelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden al strafbaar zijn. Het Openbaar Ministerie heeft al meerdere personen voor de rechter gebracht omdat zij voorbereidende handelingen voor inbraak pleegden. Zij kunnen gevangenisstraffen en hoge boetes krijgen.