30 december 2014 - (275) Vuurwerk afsteken:

 Vuurwerk afsteken:
Vanuit Ministerie van Binnenlandse Zaken is er nieuwe regelgeving met betrekking tot het afsteken van vuurwerk .
Als particulier mag u alleen rond Oudjaar vuurwerk afsteken. Ook geldt een minimumleeftijd. Illegaal vuurwerk is verboden, omdat dit gevaarlijk kan zijn.
Tijden vuurwerk afsteken
U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 2014, 18.00 uur en 1 januari 2015, 02.00 uur. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden.
Minimumleeftijd vuurwerk afsteken
Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.
Veilig vuurwerk afsteken
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Dan kunt u uw ogen beschermen met een vuurwerkbril. Als u vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing heeft u weinig kans op ongelukken. Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u op de website van Stichting Consument en Veiligheid (SCV).
Boete voor afsteken illegaal vuurwerk
U mag alleen vuurwerk afsteken dat wettelijk is toegestaan. Steekt u illegaal vuurwerk af? Dan kunt u een boete krijgen.
 
Wat kost een boete voor het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden of wat is de straf voor het afsteken van illegaal vuurwerk?
 
Zie richtlijn strafvordering vuurwerk op de website van het OM: http://www.om.nl/onderwerpen/boetebase/?boete_tree=21944,21916#beslissingspad2194421916
 
 
Namens de drie VIN partners: wijkraad de Valuwe, gemeente en de politie wensen wij u een veilig en gezond 2015.


Heeft u informatie omtrent deze melding, dan wordt u verzocht om, hier te reageren. Bij dringende aanwijzigen rondom deze, of een andere zaak, kunt u beter direct contact opnemen met de politie, telefoonnummer 0900-8844.