7 oktober 2014 - (256) Geslaagde integrale controle in de Valuwe

Cuijk, 7 oktober 2014 – Ruim 115 controleurs van onder andere de gemeente Cuijk, de Belastingdienst, de Douane, de Koninklijke Marechaussee, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Regionaal Bureau Leerplicht, woningcorporatie Mooiland en verschillende onderdelen van de Politie hebben vandaag een grootschalige, gebundelde controle uitgevoerd in de wijk De Valuwe. Er werden bedrijven bezocht, huisbezoeken afgelegd en bestuurders van auto’s, motoren, scooters en andere voertuigen werden gecontroleerd. Doel van de integrale controle was het verder verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk.

De eerste resultaten van de controles zien er –kort samengevat– als volgt uit:

De politie heeft in totaal circa 230 auto’s gecontroleerd. Daarbij is aan 24 personen een proces verbaal uitgereikt voor verkeersovertredingen zoals het rijden zonder geldig rijbewijs, het niet voeren van de juiste verlichting, mobiel bellen tijdens het autorijden en het rijden onder invloed. Verder zijn 11 scooters gecontroleerd, waarbij drie processen verbaal werden uitgereikt aan eigenaren van scooters met een hoger vermogen dan wettelijk toegestaan. Ook werd een persoon aangehouden die door de politie Utrecht wordt gezocht vanwege helingpraktijken. De Belastingdienst heeft in totaal op 11 voertuigen beslag gelegd, waarvan er 5 direct zijn afgevoerd. Verder heeft de Belastingdienst € 3374 aan openstaande belastingschulden geïnd.

Een aantal –integrale– teams (naast de gemeentemedewerkers onder andere bestaande uit medewerkers van de UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst, het Regionaal Bureau Leerplicht en woningcorporatie Mooiland) legde 100 huisbezoeken af en bezocht 17 bedrijven. Daarbij is niet alleen een aantal uitkeringen/toeslagen ingetrokken, maar - waar nodig en mogelijk - ook signalerend opgetreden. Bewoners kregen bijvoorbeeld een informatiepakket Zorg aangeboden en in een aantal gevallen is een vervolg- of begeleidingstraject afgesproken. Woningcorporatie Mooiland trof met één van de bezochte wijkbewoners een regeling voor het betalen van een huurachterstand.
De gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) constateerden op diverse locaties veel afval/vuilniszakken in de openbare ruimte. Opvallend daarbij was één locatie, waarbij na onderzoek bleek dat de betreffende vuilniszakken afkomstig waren van een inwoner van de wijk Padbroek.

De grootschalige, gebundelde en integrale controle is een onderdeel van een totale aanpak van de gemeente Cuijk en is uitgevoerd om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk De Valuwe verder te verbeteren. Aan geïnteresseerde wijkbewoners is gedurende de dag een flyer overhandigd en toelichting gegeven op de controle. Wijkbewoners, maar ook gecontroleerde personen reageerden over het algemeen positief op de controleactie.