Revitalisering - Startnotitie Revitalisering

De actieve inzet van de wijkraad met haar grootse plannen kreeg gaandeweg meer gewicht en vond steeds breder weerklank. De door woningstichting Cevelum in 1998 aangeboden wijkwinkel was daarvan het eerste resultaat; dit deed meteen een flinke duit in het zakje. Ondertussen kwamen uit allerlei hoeken steeds meer signalen dat de ontwikkelingen in de Valuwe steeds sterker in de richting van een probleemwijk gingen.


Alles wat in de wijk gaande was, positief en negatief, kwam samen in één beslissend punt: op 21 mei 2001 stelde de gemeenteraad de Startnotitie revitalisering de Valuwe vast; tevens de ‘geboorte’ van de term ‘revitalisering’, voor de meeste mensen nog steeds een tongbreker. De gemeente nam met dit besluit haar verantwoordelijkheid de ontwikkelingen in de Valuwe aan te pakken: integraal, grondig en structureel. Wellicht was de gemeente niet echt doordrongen van de ‘lange adem’ die met de revitalisering gemoeid zou zijn, maar de dringende, beslissende stap was gezet!