Revitalisering - Nieuws


19 januari 2019 - Uitnodiging aftrap inrichting parkzone Valuwe
Bent u ook zo nieuwsgierig naar het nieuwe park in De Valuwe? Kom dan op zaterdag 26 januari een kijkje nemen. Graag even aanmelden per mail.


18 november 2018 - Thema Avond Wijkraad de Valuwe
Kick off sessie van Wijkraad de Valuwe over een zestal thema's die leven in de wijk.


19 juni 2018 - Officiële Start fase 4
Op 19-06-2018 werd om 15.00 uur door Mooiland het startsein gegeven voor de sloop- en bouwwerkzaamheden van fase 4.


19 november 2017 - Werkzaamheden Woonrijp maken fase 3
Op maandag 20 november 2017 zullen wij starten met de geplande werkzaamheden in kader van het project “Woonrijp maken De Valuwe fase 3” in opdracht van de Gemeente Cuijk.


11 november 2017 - Presentatie huisstijl mfa De Valuwe
Het zal niemand ontgaan zijn dat half september in de voormalige H. Jozefkerk in De Valuwe de werkzaamheden gestart zijn om deze om te vormen naar een mfa. (Mfa is een afkorting voor Multifunctionele Accommodatie) De sloop is voortvarend verlopen en momenteel wordt er zelfs al een nieuwe vloer gestort. De opening staat gepland op 27 april 2018. Uiteraard wordt er niet alleen aan het gebouw zelf hard gewerkt: achter de schermen wordt er door de beheerstichting hard gewerkt aan de inrichting


2 november 2017 - Informatiebrief woonrijp maken en inrichting park
Met de afronding van de bouw van de woningen en appartementen van woonmaatschappij Mooiland binnen fase 3 van de Revitalisering de Valuwe is de tijd rijp om de openbare ruimte van het plangebied definitief in te richten.


10 oktober 2017 - Weer nieuwe huurders in de Valuwe
Mooiland reikt weer sleutels nieuwe huurwoningen uit in Cuijk


11 september 2017 - Werkzaamheden MFA beginnen half september
Recent nog tekenden Beheerstichting MFA de Valuwe, GGZ Oost Brabant en Fysiotherapie De Valuwe een overeenkomst. Deze partijen gaan gebruik maken van de nieuwe multifunctionele accommodatie De Valuwe (MFA). De inkt van die handtekeningen is nog niet droog of de werkzaamheden gaan al beginnen.


30 augustus 2017 - GGZ EN FYSIOTHERAPIE DE VALUWE IN NIEUWE MFA
Op woensdag 30 augustus hebben vertegenwoordigers van de gemeente Cuijk, GGZ Oost Brabant, Fysiotherapie De Valuwe en de Beheerstichting MFA De Valuwe een overeenkomst ondertekend over de (ver)huur van ruimte in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Valuwe. Deze mijlpaal is een belangrijke volgende stap op weg naar de nieuwe MFA, waarvan de opening in het eerste kwartaal van 2018 wordt verwacht.


30 juni 2017 - Vleermuisonderzoekers op pad in het donker
Experts op het gebied van vleermuizen doen de komende tijd op veel plekken onderzoek bij huurwoningen van woningcorporatie Mooiland. We zijn namelijk niet alleen begaan met de leefwereld van onze huurders, maar ook met de leefomgeving van de wettelijk beschermde diersoorten die in en rond onze woningen leven. Aangezien vleermuizen alleen ’s nachts actief zijn, gaan de experts ook in het donker op pad. U hoeft dus niet vreemd op te kijken als u een van hen tegen komt.


22 juni 2017 - ZONDAG 25 JUNI LAATSTE KERKDIENST H.JOZEFKERK
Bouw multifunctionele accommodatie De Valuwe start direct na bouwvak


8 juni 2017 - ONTWIKKELING LEEFBAARHEID POSITIEF
Eind 2016 heeft het onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen - in opdracht van Wijkraad De Valuwe, de gemeente Cuijk en Woningcorporatie Mooiland - een enquête onder alle inwoners van de wijk De Valuwe gehouden. Kernvraag van de enquête was: “Hoe beoordeelt u als inwoner de leefbaarheid in de wijk?” In de vragenlijst kwamen zes onderwerpen aan bod: het imago van de wijk, de veiligheid, de zorg en leefsfeer, de invloed van de wijkbewoners, het ‘zich thuis voelen’ in de wijk, en de toegankelijkheid/bere


30 mei 2017 - Uitnodiging wijk-inloopbijeenkomst Revitalisering
uitnodiging wijk-inloopbijeenkomst Revitalisering De Valuwe


29 mei 2017 - Ontwikkeling nieuwbouwplan Vastgoedregisseur
Onderstaande brief is afkomstig van de Vastgoedregisseur, zij zijn de initiatiefnemers van de ontwikkeling van 6 patiobungalows in fase 3.


8 mei 2017 - Overlijden Marius van den Elzen
Tot ons groot verdriet willen wij jullie mededelen dat op 5 mei jl Marius van den Elzen is overleden. Marius was tot 24 oktober 2013 projectleider ‘Revitalisering’ van de wijk De Valuwe.


3 april 2017 - infobrief werkzaamheden fase3 Galberg
Vanaf 3 maart voeren wij in opdracht van de gemeente Cuijk werkzaamheden uit aan de Galberg. De werkzaamheden zijn in 3 fases verdeeld waarbij fase 1 vorig jaar is uitgevoerd en fase 2 in de afrondende fase is. In deze brief informeren wij u over fase 3 welke start op maandag 10 april en een doorlooptijd heeft tot eind mei.


15 maart 2017 - Start werkzaamheden bouwrijpmaken fase 2c
Aanstaande maandag gaan de werkzaamheden bouwrijpmaken De Valuwe fase 2c van start.


23 februari 2017 - infobrief werkzaamheden fase2 Galberg
Vanaf 6 maart voeren wij in opdracht van de gemeente Cuijk werkzaamheden uit aan de Galberg. De werkzaamheden zijn in 3 fases verdeeld waarbij fase 1 vorig jaar is uitgevoerd. In deze brief informeren wij u over fase 2 welke start op maandag 6 maart en een doorlooptijd heeft tot halverwege april.


27 januari 2017 - START NIEUWBOUW 58 HUURWONINGEN FASE 3
Woningcorporatie Mooiland is in De Valuwe in Cuijk gestart met de bouw van 58 sociale huurwoningen. Het gaat om sociale huurwoningen voor jong en oud, van ruime eengezinswoningen met of zonder zolderruimte tot appartementen en nultredenwoningen met slaap- en badkamer op de begane grond. Woonwijk De Valuwe is volop aan het vernieuwen. Mooiland en de gemeente Cuijk trekken hierbij samen op met de wijkraad De Valuwe en de bewoners. Aannemer Van der Heijden bouw en ontwikkeling levert de eerste woni


23 januari 2017 - Update werkzaamheden revitalisering fase 3
Start bouwwerkzaamheden en voortgang bouwrijp maken fase 3 de Valuwe Grave/Cuijk 20 januari 2017


9 december 2016 - Update werkzaamheden revitalisering fase 3
deze e-mail is vertsuurd naar iedereen die zich heeft ingeschreven voor informatieberichten rondom werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3


17 november 2016 - Update werkzaamheden revitalisering fase 3
De werkzaamheden van het bouwrijp maken van het terrein zijn nu in volle gang. Het riool en de funderingen in de Patakondreef en de Leeuwengrootstede zijn inmiddels aangebracht. Het nieuwe riool in de Crusaatstede en Goudenrijderstede wordt vanaf woensdag 16 november aangelegd. Op onderstaande foto kunt u zien dat het nieuwe riool in de vuurijzerstede aangesloten wordt op het bestaande riool in de Crusaatstede.


9 november 2016 - Update werkzaamheden Revitalisering fase3
Email verstuurd aan ieder die zich heeft ingeschreven voor informatieberichten rondom werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.


27 oktober 2016 - DEADLINE ENQUÊTE DE VALUWE VERLENGD TOT 7 NOVEMBER
DEADLINE ENQUÊTE DE VALUWE VERLENGD TOT 7 NOVEMBER Inwoners kunnen op 4 en 5 november hulp krijgen bij invullen enquête


20 oktober 2016 - start werkzaamheden Galberg
In het kader van de revitalisering is er in 2010 een werkgroep Galberg in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat, behalve de gemeente Cuijk, wijkraad De Valuwe en omwonenden ook uit organisaties die aan de Galberg liggen: kinderdagverblijf Kukel, basisschool 't Startblok, Ahmet Yesevi Moskee, Amicale, en Scouting Cuijk. Samen hebben zij een plan gemaakt om van de Galberg een veilige straat met voldoende voorzieningen voor de gebruikers te maken.


19 oktober 2016 - inloopbijeenkomst verbouwing H. Jozefkerk
Samen met Woningcorporatie Mooiland, wijkraad De Valuwe, de GGZ Oost Brabant, de Stichting Dichterbij en de Stichting mfa De Valuwe, organiseert de gemeente Cuijk op donderdag 3 november aanstaande tussen 16.30 uur en 19.30 uur een openbare inloopbijeenkomst over de geplande verbouwing van de H. Jozefkerk in de wijk De Valuwe. De bijeenkomst (in de vorm van een doorlopende informatiemarkt met verschillende kraampjes) vindt plaats in de parochiezaal naast het kerkgebouw.


6 oktober 2016 - START LEEFBAARHEIDSONDERZOEK OP 14/15 OKTOBER
Wijkraad De Valuwe, de gemeente Cuijk en woningcorporatie Mooiland spannen zich in om een leefbare wijk De Valuwe te realiseren en te behouden. Een wijk waar elke bewoner zich echt thuis voelt. Deze revitalisering van de wijk (zowel sociaal als fysiek) is een langjarig traject. Het laatste onderzoek naar de leefbaarheid in de wijk heeft alweer zo’n tien jaar geleden plaatsgevonden. Daarom hebben de wijkraad, de gemeente en Mooiland het onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen de opdracht gegeven om in


15 juli 2016 - STAND VAN ZAKEN VERBOUWING H. JOZEFKERK
Zoals u wellicht weet heeft de gemeente Cuijk de H. Jozefkerk aangekocht om op deze locatie onder andere een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. In deze MFA wordt het nieuwe wijkgebouw gevestigd en komen meerdere ruimten beschikbaar voor verhuur aan andere instellingen en organisaties.


13 juli 2016 - Update werkzaamheden Revitalisering fase 3
Woensdag 13 juli en donderdag 14 juli worden door de nutsbedrijven sleuven aangebracht in diverse wegen ten behoeve van het verwijderen/ aanbrengen van kabels en leidingen.


11 juli 2016 - Update werkzaamheden Revitalisering fase 3
Deze informatie kunt u per mail ontvangen indien u zich inschrijft voor informatieberichten rondom werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.


24 juni 2016 - informatiebericht bouwrijp maken fase 3
Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat een aantal lichtmasten in de Vuurijzerstede, Crusaatstede en Goudenrijderstede niet branden in de avonduren.


17 juni 2016 - informatiebericht werkzaamheden fase 3
informatieberichten rondom de werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.


6 april 2016 - Informatiebericht bouwrijp maken fase 3
Dit bericht ontvangt iedereen die zich heeft ingeschreven voor informatieberichten rondom de werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.


14 maart 2016 - Informatiebericht bouwrijp maken fase3
Informatiebericht bouwrijp maken fase3


14 maart 2016 - Informatiebericht Revitalisering fase 3
terugkoppeling vragen van bewoners tijdens inloopavond 11 februari 2016


15 februari 2016 - Wijkwinkel in publicatie "Vastgoed voor de buurt"
Op woensdag 10 februari ontving Minister Blok het eerste exemplaar ‘Vastgoed voor de Buurt’ van De Vernieuwde Stad en Platform31. Die biedt een staalkaart aan kleinschalige vastgoedinvesteringen waarmee woningcorporaties investeren in een betere leefbaarheid van buurten en wijken.


1 februari 2016 - Inloopavond voortgang fase 3 donderdag 11-02
Op donderdag 11 februari is er van 19:00-20:30 een inloopavond over de geplande werkzaamheden omtrend fase3 van de Revitalisering in de Wijkwinkel.


28 januari 2016 - Update Revitalisering fase 3
Brief verstuurd naar omwonenden fase 3. Inhoud: Gewijzigde sloopwerkzaamheden, planning van Beelen Sloopwerken.


1 december 2015 - GEMEENTERAAD STEMT IN MET AANKOOP ST. JOZEFKERK
Nieuwe multifunctionele accommodatie, (zorg)appartementen en andere (semi)commerciële functies voor De Valuwe dichterbij


16 november 2015 - update voor omwonenden fase 3
Nieuwsbrief die eind week 46 door Mooiland verstuurd is naar direct omwonenden van fase 3


6 november 2015 - Voortgang sloop fase 3 Revitalisering
Deze brief is vandaag huis aan huis bezorgd bij omwonenden van het sloopgebied21 september 2015 - informatie aankomende werkzaamheden fase 3
Brief zoals bezorgd aan bewoners fase 3: In aansluiting op de brief van 14 september 2015 worden bewoners geinformeerd over werkzaamheden die binnenkort plaats gaan vinden in het plangebied fase 3 Revitalisering van De Valuwe in Cuijk (gebied gelegen tussen Vuurijzerstede, Crusaatstede en Keurvorsterstede).


14 september 2015 - Voortgang fase 3 Revitalisering van De Valuwe
Brief zoals bezorgd aan bewoners fase 3: In de 3de fase Revitalisering De Valuwe worden 90 woningen gesloopt om plaats te maken voor 59 nieuwbouwwoningen en appartementen. In deze brief leest u op hoofdlijnen welke werkzaamheden tot de zomer van 2016 plaatsvinden om de woningen te slopen en te starten met de nieuwbouw. Ook informeren wij u wat u kunt verwachten van Mooiland en de gemeente Cuijk.


31 augustus 2015 - Informatie asbestonderzoek fase 3
Brief zoals bezorgd aan bewoners fase 3: Er zullen de aankomende maanden diverse voorbereidende sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Middels deze brief worden omwonenden geïnformeerd over een asbestonderzoek dat gaat plaatsvinden.


31 augustus 2015 - Werkzaamheden Angelotstede en Goudenrijderstede
Op maandag 31 augustus 2015 start aannemingsbedrijf Reef Infra uit Wijchen met de woonrijp werkzaamheden aan de Angelotstede en Goudenrijderstede in de wijk De Valuwe te Cuijk.


19 juli 2015 - MFA Onderhandelingsakkoord Gemeente en Kerk
Tekst uit raadsinformatiebrief ( documentnr.: INT/C/15/17339 – zaaknr.: Z/C/14/05824 ) van gemeente Cuijk


16 juli 2015 - 37 nieuwbouw huurwoningen
Gisteren en vandaag ontvangen de nieuwe bewoners van de 26 huurappartementen en elf huureengezinswoningen de sleutels van woningcorporatie Mooiland.


11 juni 2015 - Uw eigen woonwensen realiseren? Dat kan!
SIR 55 houdt een informatie avond voor geïnteresseerden van CPO bouwen in De Valuwe


21 april 2015 - Weer 2 nieuwe buurtbudgetten goedgekeurd!
In de wijkraad van 20 april jl. zijn twee nieuwe buurtbudget voorstellen goedgekeurd. Dit brengt het totale aantal voorstellen dit jaar op 6.


9 april 2015 - Volgende fase in revitalisering
De grootschalige opknapbeurt van de Cuijkse wijk de Valuwe, waarvoor in 2007 de plannen grofweg zijn vastgesteld, gaat een volgende fase in.


13 maart 2015 - HOOGSTE PUNT NIEUWBOUW DE VALUWE CUIJK BEREIKT
Gisteren is het hoogste punt bereikt van het nieuwbouwproject De Valuwe in Cuijk. Deze dag werden de vlaggen gehesen en was er een aardigheidje voor alle bouwvakkers. Cor Dekkers, projectleider nieuwbouw van Mooiland, heeft richting alle bouwvakkers en betrokken partijen een kort dankwoord uitgesproken.


9 maart 2015 - Nieuwe buurtbudgetprojecten
In de wijkraad van 2 maart jl. zijn er twee nieuwe buurtbudgetvoorstellen voorgedragen en goedgekeurd.


26 januari 2015 - Raadsinformatiebrief MFA
De gemeente heeft eind december 2014 een bieding gedaan om de St. Jozefkerk aan te kopen van het kerkbestuur.


6 oktober 2014 - Opening Marius’ Filosofenpad
Voormalig projectleider revitalisering De Valuwe opent op zaterdag 11 oktober zijn ‘eigen’ pad


1 oktober 2014 - Wijkevenement De Valuwe groot succes.
Nieuw Valuweplein hart van bruisende festiviteiten9 september 2014 - Wijkevenement, opening plein en start bouwfase 2a
Opening plein en start bouwfase 2a Bewoners de Valuwe verbinden tijdens Wijkevenement 28 september


4 september 2014 - Officiële opening van plein in Valuwe
Het wijkevenement in de Valuwe in Cuijk, op zondag 28 september, wordt aangegrepen voor twee officiële handelingen.


16 mei 2014 - Denk mee over de toekomst van onze wijk
Gecombineerde klankbordgroep fase 3 en 4


11 maart 2014 - Plan voor MFA in Jozefkerk is haalbaar
Verbouwen van Jozefkerk in de Valuwe tot multifunctionele accommodatie zou in principe kunnen, blijkt uit quick scan.


15 oktober 2013 - Huisartsen trekken zich terug uit nieuwbouw
De huisartsenpraktijk de Valuwe gaat zich niet in het nieuwe gebouw van bouwfase 2a van De Valuwe vestigen. Gemeente Cuijk, Mooiland en wijkraad De Valuwe betreuren het besluit van de huisartsen. In april was er nog consensus bereikt. De praktijk blijft wel in haar huidige vestiging zitten tot er andere plannen voor hen in de wijk ontstaan.


11 oktober 2013 - Marius van den Elzen stopt als projectleider
Na zich bijna 17 jaar lang voor zijn wijk, De Valuwe te Cuijk, ingezet te hebben, trekt Marius van den Elzen zich op 24 oktober aanstaande terug uit het revitaliseringproces om van zijn pensioen te gaan genieten.


30 augustus 2013 - Cuijkse wijk De Valuwe viert feest
Met ‘enige’ vertraging in bouwtijd is het donderdag 5 september feest in de Valuwe. De afronding van de eerste fase van het revitaliseringsproject van de wijk wordt gevierd. Wijkraadvoorzitter Hilly van Nispen kijkt terug én vooruit. “Er volgen de komende jaren nog drie fases die afgerond moeten worden.”


9 juli 2013 - Meer bekend over fase 3 en 4 Mooiland
Mooiland heeft afgelopen week een nieuwsbrief uitgebracht speciaal voor de huurders die vallen onder planfase 1 t/m 4 van de revitalisering.


13 juni 2013 - Sloop flats kijkkanon WijkTV De Valuwe
WijkTV de Valuwe viert het vijfjarig lustrum en overlegt zeer goede kijkcijfers. Naar de ruim honderdvijftig filmpjes werd er tot nu toe 83.000 maal gekeken.


6 maart 2013 - overzicht verschillende bouwfases op de site
Op de website is nu een overzichtelijk kaartje te vinden met daarop aangegeven de verschillende fases van de revitalisering. Als je op een fase klikt dan zie je welke plannen er voor dat deel van de Valuwe gerealiseerd zijn en/of gaan worden. Ook bestaat de mogelijkheid om een adres in te geven om zo te kijken waar in de Valuwe, en eventueel in welke fase, dit zich bevindt. Op de website is nu een overzichtelijk kaartje te vinden met daarop aangegeven de verschillende fases van de revitalis


26 februari 2013 - Kijkersmiddag nieuwe woningen Mooiland
Tien kersverse huurders van Mooiland bekeken donderdag 21 februari met hun gezin en/of partner hun splinternieuwe eengezinswoning aan de Looiersgaarde/ in 't Hoefijzer in de wijk De Valuwe in Cuijk.