Revitalisering - Beeld van de Valuwe

De gemeente Cuijk huurde Bureau Companen in om het eerste traject van de revitalisering aan te pakken. Dit traject moest in grote lijnen bepalen waar de revitalisering toe zou moeten leiden. Hiervoor werd een werkgroep samengesteld waarin alle organisaties die in en/of voor de Valuwe werkzaam zijn, vertegenwoordigd waren. Op 9 oktober 2001 vond de startbijeenkomst van deze werkgroep plaats. Uiteraard zijn ook de bewoners weer actief betrokken bij de ontwikkelingen; dat gebeurde via een aantal wijkbijeenkomsten.

 

Het eerste resultaat van dit traject was Beeld van De Valuwe, 26 juni 2002, een eerste opstap naar het Masterplan. Het wijkbeeld beschrijft de situatie van de Valuwe in 2002, op basis van een analyse van de bevolking en de woningmarkt. Verder bevat het ook achtergrondinformatie over de stedenbouwkundige structuur, de voorzieningen in de wijk en de leefbaarheid. Bovendien zijn ook de uitkomsten van de bijeenkomsten van de werkgroep in het wijkbeeld opgenomen, inclusief de sterkte-zwakte-analyse die op de startbijeenkomst werd opgesteld.