Nieuws Overzicht 2016


21 december 2016 - Jubilarissen gehuldigd
Afgelopen maandag zijn tijdens de jaarlijkse kerstborrel van de Wijkraad de jubilarissen gehuldigd. Zowel Chita Vloet als Mustafa Kalin maken al 20 jaar deel uit van de wijkraad en wijkwinkel, hiervoor werden ze hartelijk bedankt door Jean Arts, vicevoorzitter van de wijkraad. Ook bij de wijkwinkelmedewerkers was er een jubileum: Marga Peters maakt 5 jaar deel uit van het team van Wijkwinkel de Valuwe.


19 december 2016 - Wintertijd bij Wereldtuin Verdeliet
De tuin ligt er nu stilletjes bij, de bijen zoemen niet meer uitbundig en de ontmoetingsruimte wordt prachtig na de verbouwing, die bijna klaar is. Kom straks in het nieuwe jaar eens een kijkje nemen! De koffie/thee staat klaar.


9 december 2016 - Update werkzaamheden revitalisering fase 3
deze e-mail is vertsuurd naar iedereen die zich heeft ingeschreven voor informatieberichten rondom werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3


28 november 2016 - 9 december kerstviering van Safina
op 9 december wordt de 15e multiculturele kerstviering van Safina in de regenboog gehouden


28 november 2016 - Ver- & nieuwbouw kinderboerderij Ganzenbos
Ver- & nieuwbouw kinderboerderij Ganzenbos


17 november 2016 - Update werkzaamheden revitalisering fase 3
De werkzaamheden van het bouwrijp maken van het terrein zijn nu in volle gang. Het riool en de funderingen in de Patakondreef en de Leeuwengrootstede zijn inmiddels aangebracht. Het nieuwe riool in de Crusaatstede en Goudenrijderstede wordt vanaf woensdag 16 november aangelegd. Op onderstaande foto kunt u zien dat het nieuwe riool in de vuurijzerstede aangesloten wordt op het bestaande riool in de Crusaatstede.


9 november 2016 - Update werkzaamheden Revitalisering fase3
Email verstuurd aan ieder die zich heeft ingeschreven voor informatieberichten rondom werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.


27 oktober 2016 - DEADLINE ENQUÊTE DE VALUWE VERLENGD TOT 7 NOVEMBER
DEADLINE ENQUÊTE DE VALUWE VERLENGD TOT 7 NOVEMBER Inwoners kunnen op 4 en 5 november hulp krijgen bij invullen enquête


20 oktober 2016 - start werkzaamheden Galberg
In het kader van de revitalisering is er in 2010 een werkgroep Galberg in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat, behalve de gemeente Cuijk, wijkraad De Valuwe en omwonenden ook uit organisaties die aan de Galberg liggen: kinderdagverblijf Kukel, basisschool 't Startblok, Ahmet Yesevi Moskee, Amicale, en Scouting Cuijk. Samen hebben zij een plan gemaakt om van de Galberg een veilige straat met voldoende voorzieningen voor de gebruikers te maken.


19 oktober 2016 - inloopbijeenkomst verbouwing H. Jozefkerk
Samen met Woningcorporatie Mooiland, wijkraad De Valuwe, de GGZ Oost Brabant, de Stichting Dichterbij en de Stichting mfa De Valuwe, organiseert de gemeente Cuijk op donderdag 3 november aanstaande tussen 16.30 uur en 19.30 uur een openbare inloopbijeenkomst over de geplande verbouwing van de H. Jozefkerk in de wijk De Valuwe. De bijeenkomst (in de vorm van een doorlopende informatiemarkt met verschillende kraampjes) vindt plaats in de parochiezaal naast het kerkgebouw.


14 oktober 2016 - De wondere wereld van de bij bij Verdeliet
Bij Wereldtuin Verdeliet kun je alles te weten komen over het wonderlijke leven van de honingbij. Of je kunt praktijkervaring opdoen met bijen en een basiscursus voor het vak imker (bijenhouder) in de buurt volgen. De bijenwerkgroep wordt gecoacht door een ervaren imker uit de regio.


6 oktober 2016 - START LEEFBAARHEIDSONDERZOEK OP 14/15 OKTOBER
Wijkraad De Valuwe, de gemeente Cuijk en woningcorporatie Mooiland spannen zich in om een leefbare wijk De Valuwe te realiseren en te behouden. Een wijk waar elke bewoner zich echt thuis voelt. Deze revitalisering van de wijk (zowel sociaal als fysiek) is een langjarig traject. Het laatste onderzoek naar de leefbaarheid in de wijk heeft alweer zo’n tien jaar geleden plaatsgevonden. Daarom hebben de wijkraad, de gemeente en Mooiland het onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen de opdracht gegeven om in


3 oktober 2016 - Jongen met poncho terug in De Valuwe
Het beeld Jongen met poncho van beeldend kunstenaar Paul de Swaaf (1934 - 2008) staat sinds kort in de tuin bij Verdeliet.


1 september 2016 - Poëtisch ontbijt op zondag 11 september
Gedichten, live muziek en eerlijk eten. Dat is het recept van het poëtisch ontbijt in Wereldtuin Verdeliet in Cuijk. Op zondag 11 september dragen Herman Verweij, May Rooijakkers en Marion Steur voor en zorgt Felix Gayet voor live muziek. Tussen 9.30 en 11.30 uur kunnen bezoekers smullen van woorden, klanken, een broodje, een eitje en meer.


19 augustus 2016 - Onthulling naambord Kees Michielseplein
Zondag 28 augustus 2016 wordt in de H. Jozefkerk in de wijk De Valuwe een kerk- en jaargetijdedienst gehouden ter nagedachtenis aan wijlen pastoor Kees Michielse. Deze kerkdienst begint om 11.00 uur.


15 juli 2016 - STAND VAN ZAKEN VERBOUWING H. JOZEFKERK
Zoals u wellicht weet heeft de gemeente Cuijk de H. Jozefkerk aangekocht om op deze locatie onder andere een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. In deze MFA wordt het nieuwe wijkgebouw gevestigd en komen meerdere ruimten beschikbaar voor verhuur aan andere instellingen en organisaties.


14 juli 2016 - Succesvolle kennismakingsavond
Op dinsdag 12 juli heeft GGZ Oost Brabant (FACT Cuijk) een kennismakingsavond georganiseerd in de wijk de Valuwe: Verhalen uit de wijk. Wijkbewoners en bezoekers werden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan in Wereldtuin Verdeliet. Het doel was van deze avond was met elkaar de verbinding zoeken.


13 juli 2016 - Update werkzaamheden Revitalisering fase 3
Woensdag 13 juli en donderdag 14 juli worden door de nutsbedrijven sleuven aangebracht in diverse wegen ten behoeve van het verwijderen/ aanbrengen van kabels en leidingen.


11 juli 2016 - Update werkzaamheden Revitalisering fase 3
Deze informatie kunt u per mail ontvangen indien u zich inschrijft voor informatieberichten rondom werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.


4 juli 2016 - Opnieuw zandtransport via Galberg
In verband met de aanleg van het kunstgras voetbalveld bij vv SIOL, vindt aankomende week een aantal zandtransporten plaats. Om gevaarlijke situaties te voorkomen en om hinder zo veel mogelijk te beperken worden wederom door ons dezelfde verkeers-maatregelen getroffen als tijdens het zandtransport voor de bouw van het Merletcollege.


29 juni 2016 - Kennismakingsavond: verhalen uit onze wijk
De GGZ organiseert, samen met Safina en Verdeliet een kennismakingsavond in Wereldtuin Verdeliet. Ontmoet buurtgenoten en luister naar hun persoonlijke verhalen.


24 juni 2016 - informatiebericht bouwrijp maken fase 3
Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat een aantal lichtmasten in de Vuurijzerstede, Crusaatstede en Goudenrijderstede niet branden in de avonduren.


17 juni 2016 - informatiebericht werkzaamheden fase 3
informatieberichten rondom de werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.


3 juni 2016 - Poëtisch ontbijt bij Verdeliet op zondag 19-06
Liefhebbers van gedichten zijn zondag 19 juni a.s. van harte welkom bij het poëtisch ontbijt in Wereldtuin Verdeliet in wijk De Valuwe in Cuijk. De tuin brengt drie dichters uit verschillende windstreken samen in de kas: Anne Meerbergen, Nelleke Lamme-den Boer en Monica Boschman. Tussen 9.30 en 11.30 uur kunnen bezoekers smullen van woorden, klanken, een broodje, een eitje en meer.


31 mei 2016 - Jaarverslag activiteiten WR De Valuwe 215
Het jaarverslag (2015) van de activiteiten van Wijkraad de Valuwe staat online.


27 mei 2016 - benefietdiner bij Safina
T.b.v. de 15e kerstviering van I.C. Safina verzorgen zij een 3-gangendiner voor vrouwen en mannen.


25 mei 2016 - Open dag bij Verdeliet op 5 juni
Op zondag, 5 juni van 11.00 tot 16.00 uur is het weer Open dag bij Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk. Iedereen is welkom en kan zien wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de tuin. Uiteraard staan deze tijd van het jaar in de tuin veel planten en groenten volop in groei. Verdeliet combineert de Open dag tegelijkertijd met de Open tuinen fietsroute van Groei en Bloei in Cuijk.


2 mei 2016 - Verdeliet vaker open & is een Deelbonplek
Wereldtuin Verdeliet verruimt openingstijd en is een Deelbonplek in het Land van Cuijk


13 april 2016 - Grondtransport Merletcollege via Galberg
Informatiebrief vanuit de gemeente over het grondtransport Merletcollege via Galberg.


6 april 2016 - Verdeliet zoekt een 2e beheerder
WERELDTUIN VERDELIET ZOEKT: een 2e beheerder


6 april 2016 - Informatiebericht bouwrijp maken fase 3
Dit bericht ontvangt iedereen die zich heeft ingeschreven voor informatieberichten rondom de werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.


4 april 2016 - Wijkraad De Valuwe heeft nieuwe vicevoorzitter.
Tijdens de wijkraad van 21 maart jl is Jean Arts gekozen tot nieuwe vicevoorzitter voor wijkraad De Valuwe. Jean is geen onbekende van de wijkraad, van januari 2005- tot 2010 heeft ze de functie van voorzitter bekleed. Bovendien was ze van januari 2011 tot juni 2012 al eens vicevoorzitter, maar heeft ze toen vanwege privéredenen haar werkzaamheden moeten beëindigen.


14 maart 2016 - Informatiebericht Revitalisering fase 3
terugkoppeling vragen van bewoners tijdens inloopavond 11 februari 2016


14 maart 2016 - Informatiebericht bouwrijp maken fase3
Informatiebericht bouwrijp maken fase3


7 maart 2016 - Koningsdag in de Valuwe in Cuijk
Over een week of 7 zal voor de eerste keer in de Valuwe Koningsdag gevierd worden met allerlei activiteiten. De hele manifestatie vindt plaats op het plein voor de kerk en de wijkwinkel.


16 februari 2016 - De winter editie van Welig is uit15 februari 2016 - Wijkwinkel in publicatie "Vastgoed voor de buurt"
Op woensdag 10 februari ontving Minister Blok het eerste exemplaar ‘Vastgoed voor de Buurt’ van De Vernieuwde Stad en Platform31. Die biedt een staalkaart aan kleinschalige vastgoedinvesteringen waarmee woningcorporaties investeren in een betere leefbaarheid van buurten en wijken.


1 februari 2016 - Inloopavond voortgang fase 3 donderdag 11-02
Op donderdag 11 februari is er van 19:00-20:30 een inloopavond over de geplande werkzaamheden omtrend fase3 van de Revitalisering in de Wijkwinkel.


1 februari 2016 - Koningsdag 2016 De Valuwe laat weer van zich horen
Op 27 april a.s. wordt in goed overleg met wijkaccommodatie De Nielt Koningsdag 2016 georganiseerd door de evenementenwerkgroep van wijkraad De Valuwe. Alle activiteiten vinden dan plaats op het plein in De Valuwe.


28 januari 2016 - Update Revitalisering fase 3
Brief verstuurd naar omwonenden fase 3. Inhoud: Gewijzigde sloopwerkzaamheden, planning van Beelen Sloopwerken.


19 januari 2016 - NLDOET op 12 maart bij verdeliet
Ook dit jaar steekt Verdeliet de handen uit de mouwen tijdens NLDOET op zaterdag, 12 maart a.s. We gaan die dag aan het werk voor de aanleg van een kruidentuin, het maken van een overkapping voor de fietsenstalling en allerlei tuinactiviteiten.


17 januari 2016 - Verdeliet genomineerd voor Appeltje van Oranje
Het Oranje Fonds bekroont jaarlijks drie initiatieven met een Appeltje van Oranje. Op vrijdag, 15 januari, koos de jury na een presentatie Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk tot een van de elf genomineerden. Verdeliet bedankt iedereen die een stem heeft uitgebracht op Verdeliet tijdens de stemweek in december. In mei worden alle genomineerden ontvangen op Paleis Noordeinde en krijgen uiteindelijk drie winnaars de prijs uit handen van Koningin Máxima.