7 september 2017 - Asbest aangetroffen bij werkzaamheden Katwijkseweg

 
In opdracht van de gemeente Cuijk wordt de Katwijkseweg en omgeving opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden zijn gestart op 4 september jl. Bij het werk is echter asbest aangetroffen. Dit asbest is gebonden in de onderlaag en de dilatatievoegen en vormt geen gevaar voor de omgeving. Door de nu noodzakelijke sanering zullen de werkzaamheden – die acht tot tien weken zouden duren – twee weken uitlopen.

Herinrichting
De Katwijkseweg wordt vanaf de Beersebaan tot aan de Galberg geheel opnieuw ingericht. De aanwezige asfaltverharding en betonplaten worden verwijderd om plaats te maken voor rode asfaltstroken voor fietsers en een bestraat middengedeelte voor het overige verkeer. De kruisingen worden uitgevoerd als plateau en de maximum toegestane snelheid wordt teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. De herinrichting vindt nu plaats onder andere vanwege de nieuwbouw van het Merletcollege ter plaatse en omdat de betonplaten aan het einde van hun levensduur zijn. Voor meer informatie over de herinrichting wordt kortheidshalve verwezen naar www.cuijk.nl/herinrichting-katwijkseweg-en-omgeving.

Onderzoek
Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de gemeente Cuijk een onderzoek laten uitvoeren naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest. Bij steekproeven op zeven plaatsen werd geen asbest aangetroffen. Nu, bij het opbreken van de asfaltverhardingen, zijn echter toch asbestdeeltjes in de dilatatievoegen aangetroffen. Dilatatievoegen zijn voegen tussen – in dit geval – beton-wegdekplaten die krimp en rek kunnen opvangen. Ook bestaat er een vermoeden van de aanwezigheid van asbest in de funderingslaag onder het verwijderde asfalt. Klopt dit vermoeden, dan zal dit asbest volgens ‘asbestcondities’ worden afgevoerd.
 
Maatregelen
Hoewel het asbest onder de huidige omstandigheden geen gevaar voor de omgeving oplevert, gaat de gemeente Cuijk toch maatregelen treffen. Sommige locaties worden volgens protocol afgezet met hekken met het bord “asbest”. Ook heeft de gemeente per direct opdracht gegeven tot een nieuw onderzoek naar mogelijke vindplaatsen van asbest. Volgende week wordt begonnen met de asbestverwijdering.
Planning
De planning zal door het geconstateerde asbest twee weken uitlopen. De gemeente Cuijk gaat ook de werkzaamheden anders inrichten zodat de omgeving van het nieuwe Merletcollege opgeleverd is op het moment dat deze school opengaat.