9 juni 2017 - Wijkraad zoekt nieuwe voorzitter

De Valuwe algemeen
 
Een aantal jaren geleden, in de jaren negentig, dreigde de Valuwe af te glijden naar een echte probleemwijk. Gelukkig is deze ontwikkeling tijdig afgeremd; in eerste instantie door initiatieven van de wijkraad en de bewoners zelf! Op dit moment is een ingrijpende revitalisering gaande. ‘De mooiste wijk van Nederland’, luidde het doel van de revitalisering: een overmoedige, maar juiste weergave van de ambities van het project. Het wordt gedragen door de drie mede-eigenaren van de Valuwe: de gemeente Cuijk, woningcorporatie Mooiland en natuurlijk de wijkbewoners zelf (‘vertegenwoordigd’ door de wijkraad).
 
Wijkraad De Valuwe
 
De doelstelling van de Wijkraad is in brede zin het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk de Valuwe, meer specifiek zetten we ons in voor het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Dit doen we niet voor, maar met de bewoners; deze blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun wijk. 
De Bewoners zijn een van de drie mede-eigenaren van de wijk, de wijkraad vertegenwoordigt de bewoners in overleggen met de andere twee mede-eigenaren; Mooiland en de Gemeente Cuijk. 
 De kracht van de wijkraad zit in de wijkraadsleden; allemaal mensen met hart voor de wijk die, ieder op zijn/haar manier, een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk.
 Waar is de wijkraad  mee bezig?
Buiten het vertegenwoordigen van de bewoners in het project revitalisering heeft de wijkraad verschillende werkgroepen die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde onderwerpen die spelen in de wijk.
Zo zijn er werkgroepen voor de speelplekken, buurtbudgetten, evenementen, PR en voor de vorming van een buurtinformatie netwerk. Ook zijn er projectgroepen die bezig zijn met het plan sociale vernieuwing (het bankjes project en het AED project)
Onder het kopje “werkgroepen” en “plan sociale vernieuwing” kun u meer over deze onderwerpen lezen.  
 
Voorzitter wijkraad
 
De wijkraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Tot haar/zijn taken behoort het voorzitten van vergaderingen van de wijkraad en aansturen van het Dagelijks Bestuur, maar ook deelnemen aan commissies met betrekking tot de revitalisering van de wijk “De Valuwe” in Cuijk.
In de praktijk komt dit neer op: 
Leiding geven aan een groep van 40 enthousiaste vrijwilligers (wijkraad en wijkwinkel) en het aansturen van de verschillende interne projecten en commissies. 
Vertegenwoordigen van de wijkraad in verschillende plaatselijke commissies en overlegstructuren (bijvoorbeeld met gemeente, woningbouwcorporatie, politie, ...) . 
Netwerken om tot vernieuwend sociaal wijkbeheer te komen. Verbindingen zoeken en stimuleren tussen de verschillende bevolkingsgroepen (jong-oud, multiculti, al dan niet beperkt) in de wijk. 
 
Wij vragen:
-          Communicatief vaardig
-          Teamplayer
-          Netwerken
-          Leiding kunnen geven aan een team vrijwilligers
-          Affiniteit met de wijk (hoeft niet woonachtig te zijn in de wijk)
 
Wij bieden:
-          Een enthousiast team
-          Onkosten vergoeding (telefoon e.d.)
-          Bruikleen laptop
-          Leuke activiteiten om onze vrijwilligers te bedanken
 
Dit betreft een part time functie (10-12 uur per week) op vrijwillige basis.
(ingang functie per 1-1-2018, meelopen kan vanaf 1-9-2018)

Aanmelden kan bij vrijwilligers@devaluwe.nl

Bekijk hier de overige vacatures