30 mei 2017 - Uitnodiging wijk-inloopbijeenkomst Revitalisering

Uitnodiging wijk-inloopbijeenkomst Revitalisering De Valuwe


De revitalisering van De Valuwe is in volle gang. In het hart van de wijk wordt flink gebouwd en ook op het sociale vlak timmeren we aan de weg. Om alle inwoners van onze mooie wijk zo goed mogelijk te informeren over de actuele stand van zaken, organiseren we op:

woensdag 7 juni, van 17.00 uur tot 19.30 uur, in basisschool t Startblok (Robijnlaan 78)

een openbare vrije inloopbijeenkomst (in de vorm van een informatiemarkt met diverse stands). Verschillende partijen presenteren deze avond hun plannen en ideeën. Door te kiezen voor een vrije inloopbijeenkomst (u kunt dus zelf bepalen wanneer u tussen 17.00 uur en 19.30 uur naar ´t Startblok komt ) denken wij dat zoveel mogelijk geïnteresseerden de mogelijkheid hebben zich te laten informeren en antwoord te krijgen op hun vragen.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de inloopbijeenkomst zijn onder andere:
·           De uitkomsten Leefbaarheidsonderzoek;
·           de voortgang van de bouwplannen in fase 2c en fase 3-4;
·           de nieuwbouwplannen tussen het toekomstige park en Goudenrijderstede van het bureau Vastgoedregisseur;
·           de plannen voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie (mfa) met een nieuw wijkgebouw in de huidige H. Jozefkerk;
·           sociale activiteiten zoals de buurtbudgetten;
·           de nieuwe beheerstichting mfa De Valuwe.
 
Wij hopen u op 7 juni te mogen begroeten in de basisschool ’t Startblok.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Cuijk
Woningcorporatie Mooiland
Wijkraad De Valuwe