3 april 2017 - infobrief werkzaamheden fase3 Galberg

 
Utrecht, 3-4-2017
Omwonenden en belanghebbenden van de Galberg
Betreft : Afsluiting door werkzaamheden
Geachte heer, mevrouw,
 
Vanaf 3 maart voeren wij in opdracht van de gemeente Cuijk werkzaamheden uit aan de Galberg. De werkzaamheden zijn in 3 fases verdeeld waarbij fase 1 vorig jaar is uitgevoerd en fase 2 in de afrondende fase is. In deze brief informeren wij u over fase 3 welke start op maandag 10 april en een doorlooptijd heeft tot eind mei.
Waarom en wat
Fase  betreft het deel vanaf de moskee tot aan de Katwijkseweg. De begroeiing langs het asfalt zal aan de zijde van de woningen worden verwijderd. Het asfalt zal opgebroken worden waarna er een nieuwe fundatie aangebracht wordt. Aansluitend wordt er nieuw asfalt aangebracht en langsparkeervakken met daarlangs een voetpad. Voor deze werkzaamheden is een afsluiting van de Galberg met omleiding benodigd. De omleidingsborden geven de route aan. Tijdens deze fase zal het kinderdagverblijf Kukel en de Ahmet Yesevi Moskee bereikbaar blijven.
 
Hinder
Het is van belang dat u uw auto voor deze tijd elders parkeert omdat u anders niet meer weg kunt met de auto.
De werkzaamheden zullen zorgen voor extra geluid, licht en mogelijke trillingen. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd tussen 07:00 en 17:00.
 
Hoewel hinder en overlast onvermijdelijk zijn, proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken.
 
Bereikbaarheid
Te voet of met de fiets in de hand kunt u altijd langs de werkzaamheden.
 
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de toezichthouder van de gemeente
H. Miggiels, bereikbaar op telefoonnummer 06-12 74 58 28 of met de uitvoerder J. Bruins van
D. van der Steen B.V., bereikbaar op telefoonnummer 06-12 55 52 82.
 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
D. van der Steen B.V.