15 maart 2017 - Start werkzaamheden bouwrijpmaken fase 2c

Onderstaande brief, met als bijlage de omleiding (zie helemaal onderaan) is vandaag bij de verschillende aanwonenden van het plangebied huis aan huis bezorgd: