23 februari 2017 - infobrief werkzaamheden fase2 Galberg

Utrecht, 23-2-2017
Omwonenden en belanghebbenden van de Galberg
Betreft : Afsluiting door werkzaamheden
Geachte heer, mevrouw,
 
Vanaf 6 maart voeren wij in opdracht van de gemeente Cuijk werkzaamheden uit aan de Galberg. De werkzaamheden zijn in 3 fases verdeeld waarbij fase 1 vorig jaar is uitgevoerd. In deze brief informeren wij u over fase 2 welke start op maandag 6 maart en een doorlooptijd heeft tot halverwege april.
Waarom en wat
Fase 2 betreft het deel naast en voor de Moskee. De bomen in de groenstrook naast de Moskee zullen worden gekapt waarna hier een parkeerterrein wordt gerealiseerd. Het plein en de rijweg aan de voorzijde van de Moskee zullen worden voorzien van nieuwe bestrating. Voor deze werkzaamheden is een afsluiting van de Galberg met omleiding benodigd. De omleidingsborden geven de route aan. Tijdens deze fase zal het kinderdagverblijf Kukel en de Ahmet Yesevi Moskee bereikbaar blijven.
 
Hinder
Het is van belang dat u uw auto voor deze tijd elders parkeert omdat u anders niet meer weg kunt met de auto.
De werkzaamheden zullen zorgen voor extra geluid, licht en mogelijke trillingen. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd tussen 07:00 en 17:00.
 
Hoewel hinder en overlast onvermijdelijk zijn, proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken.
 
Bereikbaarheid
Te voet of met de fiets in de hand kunt u altijd langs de werkzaamheden.
 
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de toezichthouder van de gemeente
H. Miggiels, bereikbaar op telefoonnummer 06-12 74 58 28 of met de uitvoerder J. Bruins van
D. van der Steen B.V., bereikbaar op telefoonnummer 06-12 55 52 82.
 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
D. van der Steen B.V.