23 januari 2017 - Update werkzaamheden revitalisering fase 3

 Deze update heeft betrekking op de ontwikkelingen en werkzaamheden in fase 3
Revitalisering van de Valuwe in Cuijk (gebied gelegen tussen Vuurijzerstede/ Crusaatstede/
Goudenrijderstede/ Keurvorsterstede).

In de 3e fase Revitalisering De Valuwe worden 57 nieuwbouwwoningen en appartementen
gerealiseerd door Mooiland. In deze brief leest u op hoofdlijnen welke werkzaamheden tot de
zomer van 2017 plaatsvinden om de nieuwbouw te realiseren. Ook informeren wij u wat u kunt
verwachten van Mooiland en de gemeente Cuijk.

Terugblik werkzaamheden 2016

Mooiland heeft in april 2016 de sloop afgerond van de woningen. Vervolgens hebben de
nutsbedrijven in zes maanden het netwerk van kabels en leidingen aangepast en hebben zij ook
rondom fase 3 de water- en gasleiding gesaneerd. In oktober 2016 is de gemeente vervolgens
gestart met het bouwrijp maken van het terrein, bestaande uit de aanleg van een nieuw
gescheiden rioolstelsel en het realiseren van een aantal bouwwegen voorzien van tijdelijke
bestrating. Naast de geplande werkzaamheden bleek tijdens uitvoering dat een groot gedeelte van
het bestaand riool in de Crusaatstede vervangen diende te worden. Hierdoor konden niet alle
werkzaamheden in 2016 worden afgerond.

Voortgang bouwrijpwerkzaamheden
De afronding van de bouwrijpwerkzaamheden loopt mede door de extra werkzaamheden ook in
2017 nog door. Zo moet het regenwaterriool vanaf de kruising Crusaatstede-Goudenrijderstede tot
aan de sloot langs de Katwijkseweg nog worden aangelegd. Hiervoor wordt de Katwijkseweg nog
een week afgesloten. Daarna kan de tijdelijke aansluiting voor het bouwverkeer worden afgerond.
Momenteel liggen de werkzaamheden vanwege de ingetreden vorst stil. De verwachting is echter
dat vanaf maandag 23 januari 2017 weer begonnen kan worden.

Start realisatie nieuwbouw

Mooiland is deze week gestart met bouw van de nieuwe woningen en appartementen van fase 3.
Begonnen is met het inrichten van het werkterrein, het plaatsen van bouwketen en het uitzetten en
uitgraven van de bouwputten voor de nieuwe woningen die er worden gebouwd. De afvoer van
deze grond kan helaas nog niet via de tijdelijke bouwinrit aan de Crusaatstede. Tot die tijd zal
gebruik gemaakt worden van de route Goudenrijderstede-Valuwsedijk-Katwijkseweg-Beersebaan.
Zodra de tijdelijke bouwinrit is aangelegd zal de bevoorrading voor de nieuw te realiseren
woningen aangevoerd worden via deze tijdelijke bouwinrit. De verwachting is dat de tijdelijke
bouwinrit Crusaatstede maandag 6 februari 2017 in gebruik kan worden genomen, het een en
ander afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wat kunt u verwachten aan bouwverkeer?
Vanaf maandag 23 januari wordt de ontgraven grond door middel van vrachtwagens afgevoerd. In een periode van ongeveer twee weken zullen er circa 15 vrachten grond per dag worden afgevoerd. Naast de grondtransporten zullen er gedurende deze periode sporadisch bouwmaterieel en -materialen worden aangeleverd ten behoeve van de nieuwe woningen. Mocht tijdens de
transporten blijken dat de wegen bevuild raken dan wordt de weg nadien door de bouwaannemer gereinigd.
Uiteraard doen wij er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt tonen.
(Bekijk hier de kaart op betere kwaliteit)

Vragen?

Heeft u nog vragen over de ontwikkelingen van de Valuwe? Neem dan gerust contact op met
Mooiland: Rob van der Heijden, projectleider de Valuwe of Betty Vissers, Sociaal Consulent via
telefoonnummer 088 4501 010. Of met gemeente Cuijk: Tiemen Bronsema of Twan Grisel van de
afdeling Openbare Werken via telefoonnummer 0485 396 600.