9 december 2016 - Update werkzaamheden revitalisering fase 3

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN BOUWRIJP MAKEN REVITALISERING FASE 3

De afgelopen maanden is door aannemingsbedrijf Infrascoop uit Cuijk hard gewerkt aan het bouwrijp maken van de Revitalisering fase 3 ter voorbereiding op de woningbouw die begin volgend jaar gaat starten. Hierdoor zijn diverse wegen nog altijd afgesloten en vinden er nog diverse werkzaamheden plaats rondom de Crusaatstede.

De werkzaamheden aan de Leeuwengrootstede, Vuurijzerstede (grotendeels) en de nieuwe bouwweg over het bouwterrein zijn inmiddels afgerond. Hier is een nieuw stelsel van vuil- en hemelwaterriolering aangelegd, zijn er in het park twee wadi’s aangelegd en is de bouwweg voorzien van bestrating. De bestrating is machinaal aangebracht met behulp van een zogenaamde TigerStone. De stratenmakers staan hierbij op een machine en kunnen de stenen staand achter een sorteertafel leggen, waarna de bestrating als een deken wordt uitgelegd over de zandlaag. Deze manier van bestraten is minder fysiek belastend voor de stratenmakers.

De aannemer is nu druk doende met de aanleg van nieuwe en de vervanging van bestaande riolering in de Crusaatstede en Goudenrijderstede. Met name in de Crusaatstede zijn er meer werkzaamheden nodig dan vooraf ingeschat. Zo bleek uit nadere inspectie dat het bestaande vuilwaterriool ook aan vervanging toe was, iets wat op basis van inspectie vanuit de buis niet te beoordelen was. Verder bleek dat er oude kabels en leidingen, die niet op tekening stonden, verwijderd moesten worden en bleek er meer klei onder de rijbaan aanwezig te zijn dan vooraf uit onderzoek naar voren was gekomen. De klei dient vervangen te worden door zand om een stabiele ondergrond voor de weg te krijgen. Al met al lukt het de aannemer hierdoor niet om alle werkzaamheden voor de kerst af te ronden. Er zal dan ook in januari van het volgend jaar nog werkzaamheden moeten worden verricht.

De aannemer probeert de kruising Crusaatstede-Goudenrijderstede voor de kerst dicht te maken, zodat de Goudenrijderstede weer opengesteld kan worden voor het doorgaand verkeer. De Cru-saatstede zal vanaf de Robijnlaan tot aan de Goudenrijderstede en vanaf de Gouden-rijderstede richting de Katwijkseweg tot in de januari afgesloten blijven. ’t Hoefijzer blijft tot in het nieuwe jaar bereikbaar door middel van de tijdelijke aansluiting op de Goudenrijderstede. In januari zal ook de doorsteek van de riolering door de Katwijkseweg gemaakt worden. Hiervoor zal de Katwijkseweg circa een week afgesloten zijn. Nadere informatie hierover volgt nog.