9 november 2016 - Update werkzaamheden Revitalisering fase3

Deze email is door de gemeente verstuurd aan ieder die zich heeft ingeschreven voor informatieberichten rondom werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.

Communicatie rondom werkzaamheden
Wij ontvangen vanuit de omgeving meldingen dat er onvoldoende communicatie is geweest betreffende een aantal werkzaamheden in de Robijnlaan en de daarbij noodzakelijke afsluiting van een deel van de Robijnlaan. De aannemer is bij de aanwonenden die rechtstreeks aan de werkzaamheden gelegen zijn en waarvan de inrit niet meer bereikbaar is vanwege de werkzaamheden persoonlijk langs geweest en een brief afgegeven. Er is echter geen brief in de omgeving verspreid over de afsluiting. Dit was bij nader inzien wel gewenst geweest. In overleg met de aannemer zal in het vervolg in een groter gebied rondom de feitelijke werkzaamheden bewonersbrieven worden verspreid.

Naast berichtgeving vanuit de aannemer heeft u vanuit de gemeente via deze weg de laatste tijd door omstandigheden geen informatieberichten ontvangen. Wij zullen vanaf heden de berichtgeving weer intensiveren en ook de communicatie vanuit de aannemer via deze weg met u delen.

Maken rioolaansluiting Robijnlaan
Voor het leggen van de nieuwe riolering voor de nieuwbouw is het nodig een aansluiting op de bestaande riolering te maken in de Robijnlaan. De aannemer is hier, eerder dan verwacht, gistermiddag mee begonnen en heeft de Robijnlaan afgesloten. Deze werkzaamheden duren tot het einde van deze week en de Robijnlaan zal hierna voor het weekend weer opengesteld worden. Hiernaast de brief zoals deze aan een aantal aanwonenden in de Robijnlaan afgegeven is.

Werkzaamheden Vuurijzerstede en Crusaatstede
De werkzaamheden op het braakliggend terrein gaan dermate voorspoedig dat de aannemer ook eerder kan beginnen aan de Vuurijzerstede en Crusaatstede. Vanmorgen zijn er met de aannemer die renovatiewerkzaamheden uitvoert aan de woningen in de Vuurijzerstede afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Daardoor kan er al vanaf woensdag 9 november gestart worden met het frezen en opbreken van de asfaltverharding in de Vuurijzerstede en Crusaatstede.

Ten eerste wordt woensdag begonnen met het frezen van de teerhoudende deklaag van de Vuurijzerstede en Crusaatstede. Daarna wordt de rest van het asfalt in de Vuurijzerstede opgebroken en wordt er begonnen met de aanleg van de riolering in de Vuurijzerstede. In de Crusaatstede wordt aan de kant van ’t Hoefijzer het asfalt voor de helft van de wegbreedte verwijderd voor de aanleg van nieuwe riolering. De Crusaatstede en de inrit van ’t Hoefijzer ter hoogte van huisnummer 35 wordt daarmee gedeeltelijk afgesloten. Verkeer van en naar ’t Hoefijzer kan daardoor alleen gebruik maken van de andere inrit ter hoogte van huisnummer 2. Het eenrichtingsverkeer wordt daarvoor tijdelijk opgeheven. De aannemer heeft hiervoor vandaag brieven in de omgeving verspreid.

Het achterpad van de woningen van de Vuurijzerstede 53 t/m 63 en Robijnlaan 38 t/m 48 blijft vooralsnog via 1 helft van de Crusaatstede bereikbaar. Wanneer deze niet meer bereikbaar is en de andere helft van de weg ook opgebroken wordt ontvangen deze aanwonenden een brief van de aannemer.

Werkzaamheden Galberg
Naast werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken van fase 3 van de revitalisering wordt er momenteel ook volop gewerkt aan fase 1 van de reconstructie Galberg. Tussen de moskee en de Gansakker is de bestaande verharding verwijderd, worden er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en wordt begin volgende week begonnen met het opnieuw asfalteren van de weg. Ook wordt volgende week het gedeelte vanaf de Gansakker tot aan het spoor voorzien van een nieuwe deklaag. De verwachting is dat de Galberg eind volgende week weer opengesteld kan worden voor het verkeer.