27 oktober 2016 - DEADLINE ENQUÊTE DE VALUWE VERLENGD TOT 7 NOVEMBER

Inwoners kunnen op 4 en 5 november hulp krijgen bij invullen enquête

Om de respons op de onlangs in de wijk De Valuwe gestarte leefbaarheidsenquête verder te verhogen, hebben wijkraad De Valuwe, de gemeente Cuijk en Woningcorporatie Mooiland besloten de deadline voor het invullen van de enquête met een week te verlengen. Inwoners van de wijk De Valuwe kunnen nu tot maandag 7 november hun mening geven over de leefbaarheid in hun wijk. Daarnaast kunnen inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van de enquête ondersteuning krijgen: op vrijdag 4 november van 10.30 uur tot 12.00 uur bij de moskee Ahmet Yesevi (adres: Galberg 6) en op zaterdag 5 november van 11.00 uur tot 15.00 uur bij wijkwinkel De Valuwe (adres: De Valuwe 9). Deelnemers die de vragenlijst volledig invullen maken nog steeds kans op het winnen van een cadeaubon ter waarde van € 25.

Onlangs heeft het onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen – in opdracht van wijkraad De Valuwe, de gemeente Cuijk en Woningcorporatie Mooiland – een (digitale) enquête onder alle inwoners van de wijk De Valuwe uitgezet. Informatie over de enquête (inclusief een link naar de digitale versie en de papieren enquête) is op 15 oktober huis-aan-huis verspreid in de wijk. Kernvraag van de enquête is: “Hoe beoordeelt u als inwoner de leefbaarheid in de wijk?” In de vragenlijst - waarvan het invullen slechts tien minuten in beslag neemt - zijn zes hoofdonderwerpen opgenomen:
·       het imago van de wijk;
·       de veiligheid;
·       de zorg en leefsfeer;
·       de invloed van de wijkbewoners;
·       het zich thuis voelen in de wijk, en;
·       de toegankelijkheid/bereikbaarheid van de wijk.
Daarnaast wordt de wijkbewoners gevraagd of zij van mening zijn dat de wijk de afgelopen jaren in positieve of negatieve zin is veranderd.
 
Cadeaubon
De deelnemers kunnen de enquête zowel digitaal (via internet) als schriftelijk invullen. Voor het digitaal invullen van de enquête heeft iedereen een persoonlijke code ontvangen via het onlangs verspreide wijkblad. Deelnemers die de vragenlijst volledig invullen en vóór 7 november 2016 digitaal of per post versturen, maken kans op het winnen van één van de tien cadeaubonnen ter waarde van € 25. Deze cadeaubonnen kunnen worden besteed bij diverse winkeliers die gevestigd zijn in het winkelcentrum De Valuwe. Alle gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Naar verwachting worden de resultaten van dit leefbaarheidsonderzoek in het eerste kwartaal van 2017 bekendgemaakt.