20 oktober 2016 - start werkzaamheden Galberg

Komende maandag gaat er begonnen worden met de opknapbeurt van de Galberg.

In het kader van de revitalisering is er in 2010 een werkgroep Galberg in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat, behalve de gemeente Cuijk,  wijkraad De Valuwe en omwonenden ook uit organisaties die aan de Galberg liggen: kinderdagverblijf Kukel, basisschool 't Startblok, Ahmet Yesevi Moskee, Amicale, en Scouting Cuijk. Samen hebben zij een plan gemaakt om van de Galberg een veilige straat met voldoende voorzieningen voor de gebruikers te maken.

Hieronder staat omschreven hoe deze transformatie in zijn werk gaat:

Hoe gaat de aannemer aan de slag:
Fase 1 betreft het deel van de Galberg vanaf de Moskee tot aan de spoorwegovergang. 
Op het deel tussen de Moskee en de kruising met Gansakker (Fase 1A) zal het asfalt inclusief de fundering van de weg vervangen worden. Plaatselijk zal ook het voetpad hersteld worden en zullen parkeervakken aangebracht worden. Voor deze werkzaamheden is een afsluiting van de Galberg met omleiding nodig. De omleidingsborden geven de route aan en u kunt uw woning niet bereiken per auto via de Galberg. Tijdens deze fase zal het kinderdagverblijf Kukel en de Ahmet Yesevi Moskee bereikbaar blijven. De parkeerplaatsen voor de Moskee zijn nog te bereiken. Ook is het afritje naar de school toe nog open.
Verder kan aan de zijde van het kinderdagverblijf nog gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen aldaar.

Op het deel vanaf de Gansakker richting de spoorwegovergang (Fase 1B) wordt de bovenste van het asfalt gefreesd waarna deze weer aangebracht wordt. Tevens zal er langs de betonband een nieuwe goot aangebracht worden. Tijdens het verwijderen van het asfalt en het opnieuw aanbrengen daarvan zal ook dit deel geheel afgesloten zijn. Tijdens het vervangen van de goot zal er verkeershinder zijn en kunt u uw auto niet tegen het trottoir aan parkeren maar kunt u wel over dit stuk van de Galberg rijden.

De kruising met de Gansakker zal open blijven voor het verkeer. Soms is het nodig deze wel kort af te sluiten omdat er werkverkeer over moet steken of dat er korte werkzaamheden aan de kruising moeten worden uitgevoerd.

Tekeningen:
(klik op de naam van de tekening voor een grotere tekening)

Tekening 118 C
 :

Fase 1A: werkzaamheden voor de school

Tekening 119 C
:

Fase 1B: werkzaamheden tbv het stuk Galberg naar het spoor toe
Hier wordt alleen de bovenste laag van het asfalt verwijderd en er zal een betonnen middenheuvel worden aangebracht.

Tekening 120 B
:

Fase 1C: Asfaltwerkzaamheden fase 1A en 1B


Algemene toelichting:
Er zijn mensen op en aan de weg aan het werk en dit zal natuurlijk gepaard gaan met overlast. De aannemer zal alles in het werkstellen de overlast tot een minimum te beperken.