6 oktober 2016 - START LEEFBAARHEIDSONDERZOEK OP 14/15 OKTOBER


Inwoners kunnen opnieuw leefbaarheid in hun wijk beoordelen

Wijkraad De Valuwe, de gemeente Cuijk en woningcorporatie Mooiland spannen zich in om een leefbare wijk De Valuwe te realiseren en te behouden. Een wijk waar elke bewoner zich echt thuis voelt. Deze revitalisering van de wijk (zowel sociaal als fysiek) is een langjarig traject. Het laatste onderzoek naar de leefbaarheid in de wijk heeft alweer zo’n tien jaar geleden plaatsgevonden. Daarom hebben de wijkraad, de gemeente en Mooiland het onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen de opdracht gegeven om in oktober 2016 een (digitale) enquête onder alle inwoners te houden met als kernvraag: “Hoe beoordeelt u als inwoners de leefbaarheid in de wijk?”

Wijkblad
Alle huishoudens in de wijk De Valuwe ontvangen vrijdag 14 of zaterdag 15 oktober de nieuwe editie van het wijkblad “Kijk op de Wijk”. Daarin wordt hen gevraagd mee te werken aan het onderzoek naar de leefbaarheid in de wijk De Valuwe. In de vragenlijst - waarvan het invullen slechts tien minuten in beslag neemt - zijn zes hoofdonderwerpen opgenomen:
·       het imago van de wijk;
·       de veiligheid;
·       de zorg en leefsfeer;
·       de invloed van de wijkbewoners;
·       het zich thuis voelen in de wijk, en;
·       de toegankelijkheid/bereikbaarheid van de wijk.

Daarnaast wordt de wijkbewoners gevraagd of zij van mening zijn dat de wijk de afgelopen jaren in positieve of negatieve zin is veranderd.
 
Cadeaubon
De deelnemers kunnen de enquête zowel digitaal (via internet) als schriftelijk invullen. Voor het digitaal invullen van de enquête ontvangt iedereen een persoonlijke code. Deelnemers die de vragenlijst volledig invullen en vóór 30 oktober 2016 digitaal of per post versturen, maken kans op het winnen van één van de tien cadeaubonnen ter waarde van € 25. Deze cadeaubonnen kunnen worden besteed bij diverse winkeliers aan het Kees Michielseplein. Alle gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Naar verwachting worden de resultaten van dit leefbaarheidsonderzoek in het eerste kwartaal van 2017 bekendgemaakt.