13 juli 2016 - Update werkzaamheden Revitalisering fase 3

Deze informatie kunt u per mail ontvangen indien u zich inschrijft voor informatieberichten van de gemeente rondom werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.

Kortdurende afsluiting diverse wegen.

Woensdag 13 juli en donderdag 14 juli worden door de nutsbedrijven sleuven aangebracht in diverse wegen ten behoeve van het verwijderen/ aanbrengen van kabels en leidingen.

• Er worden sleuven aangebracht voor het verwijderen van een waterleiding in de Crusaatstede en de Robijnlaan.
• Er wordt een sleuf aangebracht voor Ziggo in de Keurvorsterstede.

Tijdens bovengenoemde werkzaamheden is doorgaand verkeer niet mogelijk.

Nadat de kabels en leidingen zijn verwijderd/ aangebracht zal de weg zo spoedig mogelijk worden hersteld waardoor verkeer weer mogelijk is.

We vinden het belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte wordt gebracht.
Helaas hebben wij deze informatie zojuist pas vernomen van de nutsbedrijven en konden we u daardoor niet eerder informeren. Wij hebben aan de nuts gevraagd deze werkzaamheden in het vervolg eerder bij ons te melden.