24 juni 2016 - informatiebericht bouwrijp maken fase 3

Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat een aantal lichtmasten in de Vuurijzerstede, Crusaatstede en Goudenrijderstede niet branden in de avonduren.
De kabels die de lichtmasten voeden zijn nog niet overgezet op het nieuw aangelegde netwerk van Enexis.
Er is al contact opgenomen met Enexis om de lichtmasten weer z.s.m. aan te sluiten op het nieuwe netwerk.
Dit kan naar alle waarschijnlijkheid nog 1, 5 week duren maar we stellen alles in het werk om de lichtmasten zo snel mogelijk weer te laten branden.
De lichtmasten op het bouwterrein zijn in de nieuwe situatie overbodig en worden dan ook verwijderd.