6 april 2016 - Informatiebericht bouwrijp maken fase 3

Dit bericht ontvangt iedereen die zich heeft ingeschreven voor informatieberichten rondom de werkzaamheden bouwrijp maken “Revitalisering De Valuwe fase 3”.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van het plangebied gelegen tussen Vuurijzerstede, Crusaatstede, Goudenrijderstede en de Keurvorsterstede. De gemeente is druk met het afronden en aanbesteding van het bestek en tekeningen voor de bouwrijpwerkzaamheden. De sloop van de woningen is afgerond. Op dit moment vindt er in opdracht van Mooiland bodemonderzoek plaats op het terrein. Zodra de onderzoeksresultaten uit het laboratorium van de ondergrond bekend zijn, kan de grond van Mooiland overgedragen worden aan de gemeente en starten de nutsbedrijven met de aanpassingen van de kabels en leidingen. Tot die tijd blijft het hekwerk van Mooiland rondom het terrein staan.

Tijdens de aanpassingen van de kabels en leidingen kan het voorkomen dat u tijdelijk zonder water, gas, stroom of internet/televisie/telefoon komt te zitten. De nutsbedrijven zullen u hier rechtstreeks over informeren over het tijdstip en de duur van de eventuele afsluiting. Zij proberen de overlast uiteraard tot een minimum te beperken.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groeten,

Betsie Swemmers
Bestuursondersteuning – managementondersteuning

0485-396.694

Tel. Cuijk 0485 396 600 | Grave 0486 477 277 | Mill en Sint Hubert 0485 460 300

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert werken samen in de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM
www.cuijk.nl| www.grave.nl | www.gemeente-mill.nl