14 maart 2016 - Informatiebericht Revitalisering fase 3

Bericht van de gemeente Cuijk:

Tijdens de bewonersavond op 11 februari jl. zijn er diverse vragen gesteld, de vragen waarop wij niet direct konden anticiperen, hebben wij hieronder gebundeld en voorzien van een antwoord.

• Vraag rondom eigendomssituatie achterpad, riolering woningen Robijnlaan 38 t/m 48 en Vuurijzerstede 53 t/m 63.
Het achterpad is eigendom van Mooiland. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de afwatering van het achterpad tussen Robijnlaan 38 t/m 48 en Vuurijzerstede 53 t/m 63.
De kolken in het achterpad verzamelen zich middels een rioolbuis richting de perceelsgrens met de gemeente. Vanaf daar ligt er riolering naar het gemeentelijk hoofdriool in de rijbaan. Deze riolering blijft ook in het nieuwe plan behouden en aangesloten op het gemeentelijk riool.

• Waarom zijn de bomen staande aan de Robijnlaan en Crusaatstede gerooid?
Aan de Robijnlaan zijn ter hoogte van het Merletcollege een aantal bomen gerooid voor de aanleg van de wadi, dit heeft niets te maken met de ontwikkeling van fase 3.
Wat betreft werkzaamheden voor fase 3 zijn er aan de Crusaatstede, Vuurijzerstede en de Keurvorsterstede bomen gerooid. De boom aan de Goudenrijderstede wordt binnenkort nog verwijderd. We hebben de bomen aan de Crusaastede gerooid, omdat deze weg opnieuw wordt ingericht. In de bouwrijpfase wordt er riolering aangelegd, bomen kunnen in dit geval als zij dicht op de sleuf staan voor gevaar zorgen. In de fase van de bouw van de woningen kunnen deze bomen tevens in de weg staan. Nadat de bouw van de woningen gereed is worden de wegen van fase 3 woonrijp gemaakt. Dit betekent dat de definitieve bestrating wordt aangelegd. Er worden in die fase ook nieuwe bomen en nieuwe groenstroken aangelegd. Voor de veiligheid van werken, er geen bomen in de weg staan en omdat de bomen over een jaar toch weg moeten, is er voor gekozen de bomen nu al vast te verwijderen.

• Ontsluiting Katwijkseweg –Crusaatstede tijdelijk of definitief?
Zoals de plannen er nu liggen komt er tijdelijk een bouwweg, waarna er definitief een fiets- en voetpad komt te liggen. Omdat dit ontwerp nog vastgesteld dient te worden in de klankbordgroep is dit plan nog niet volledig definitief.

• Bewoners maken zich zorgen over de breedte van de weg in de Keurvorsterstede i.v.m. het passeren van 2 auto’s, er wordt gevraagd om een parkeerverbod in te stellen.
De vraag zal intern met de verkeerskundige worden besproken. Er wordt bekeken waar eventueel extra parkeerplaatsen kunnen worden ingepast in het huidige plan. Omdat deze parkeervoorzieningen geen onderdeel zijn van de bouwrijpwerkzaamheden van fase 3, wordt bekeken wat de impact is van de tijdelijk situatie, totdat fase 4 volledig woonrijp is aangelegd.

• Worden er koop of sociale huurwoningen gebouwd in fase 3?
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u door naar Mooiland. Bij Mooiland is aangegeven dat bewoners met grote belangstelling zitten te wachten op informatie over de woningbouw.
Voor meer informatie over de woningen die Mooiland gaat bouwen kunt u contact opnemen met mevrouw Betty Vissers via telefoonnummer 088-4501010