14 maart 2016 - Informatiebericht bouwrijp maken fase3

Bericht van de gemeente Cuijk: 

Maandag 1 februari heeft u van ons een brief (kenmerk Z-27592 – UIT 40402) ontvangen waarin staat beschreven wat er de komende tijd staat te gebeuren in uw wijk.
In de informatiebrief hebben we met behulp van een tekening aangegeven dat er begroeiing wordt verwijderd in de Crusaatstede en Vuurijzerstede. Inmiddels is de begroeiing gerooid en afgevoerd.

Voor de woningen Crusaatstede huisnummer 42 t/m 54 zou in eerste instantie de groenstrook gehandhaafd blijven. Omdat de waterleiding voor bovengenoemde woningen wordt gesaneerd is het noodzakelijk dat de begroeiing ook wordt verwijderd. Dit hebben we in de eerste brief niet vermeld.
In een later stadium wordt ook een start gemaakt met het bouwrijp maken van de Valuwe fase drie. Er wordt dan een bouwweg gerealiseerd tussen de Crusaatstede en de Katwijkseweg.
Hiervoor dient de grondophoging met daarin de begroeiing en enkele boomstronken worden verwijderd. Het verwijderen van de begroeiing en de boomstronken zal gelijktijdig worden uitgevoerd met de rooiwerkzaamheden van de groenstroken voor de Crusaatstede huisnummer 42 t/m 54. Het ontgraven en afvoeren van de grondophoging zal later gebeuren.

De rooiwerkzaamheden vinden plaats op dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart.
We vinden het belangrijk dat u van deze werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld, vandaar deze extra informatie.

In week 10 is er een deel van het asfalt opgebroken in de Vuurijzerstede vanaf huisnummer 53 tot aan de garage van Keurvorsterstede huisnummer 15.
De achterpaden van de woningen Keurvorsterstede 1 t/m 15 zijn bereikbaar via de Robijnlaan en Vuurijzerstede.

Voor de bewoners van de vuurijzerstede 53 t/m 63 is er aan de zijkant van het te behouden asfalt noodbestrating aangelegd zodat zij hier kunnen keren met een motorvoertuig.
Aan beide kanten van de straat zijn schrikhekken geplaatst met de tekst doodlopend erbij.

Wij vertrouwen erop dat we hiermee verkeersoverlast voor de bestaande woningen tot een minimum kunnen beperken.