15 februari 2016 - Wijkwinkel in publicatie "Vastgoed voor de buurt"

Op 10 februari ontving Minister Blok van Wonen het eerste exemplaar van de publicatie “Vastgoed voor de Buurt”. Die biedt een staalkaart aan kleinschalige vastgoedinvesteringen waarmee woningcorporaties investeren in een betere leefbaarheid van buurten en wijken. Marien de Langen (voorzitter De Vernieuwde Stad) en Hamit Karakus (algemeen directeur Platform31) deden de overhandiging op het Ministerie van BzK. Minister Blok toonde zich zeer verheugd over de mooie en positieve staalkaart van projecten, die duidelijk maken dat corporaties nog tot veel inspirerende zaken in staat zijn.

Blijven investeren

De leefbaarheid in veel buurten staat onder druk. Investeren in de wijk, in veiligheid en in leefbaarheid blijft dus nodig. Dan gaat het niet alleen om investeringen in een solide sociale infrastructuur, maar ook in vastgoed. Woningcorporaties kunnen met hun vaak kleinschalige vastgoed een eigen rol spelen in een betere leefbaarheid. De publicatie ‘Vastgoed voor de buurt; Corporaties investeren in leefbaarheid’ laat zien hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren. Samen met gemeenten, de buurt en maatschappelijke organisaties. De publicatie is daarmee ook een inspiratiebron voor de prestatieafspraken.

Kleinschalig vastgoed
Veranderingen in het sociaal domein, het participatiebeleid van de overheid en vereenzaming kunnen de leefbaarheid in wijken, buurten, straten en portieken onder druk zetten. Het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid is belangrijk, en een verantwoordelijkheid van diverse partijen: gemeenten, welzijnsorganisaties én woningcorporaties. Met en voor de bewoners.
Woningcorporaties hoeven geen omvangrijke en dure projecten te starten of zorg en welzijn over te nemen van andere partijen. Ze kunnen wel een eigen rol spelen in een betere leefbaarheid. Huismeesters kunnen bijvoorbeeld oren en ogen zijn, waardoor sociale wijkteams hun werk beter kunnen doen. Corporaties kunnen ook hun (vaak kleinschalige) vastgoed inzetten voor ontmoeting en activiteiten. Voorbeelden zijn een ontmoetingsruimte in een complex met een buurtfunctie, of een buurtwinkel met laagdrempelige, niet-concurrerende diensten voor de buurt. Met hun vastgoed maken corporaties het verschil.

Staalkaart van inspirerende projecten woningcorporaties
De Vernieuwde Stad, samenwerkingsverband van 25 grote, grootstedelijke corporaties,
en Platform31 laten in ‘Vastgoed voor de Buurt’ een staalkaart zien van twintig uiteenlopende projecten in onder meer Arnhem, Den Haag, in Groningen, Heerlen, Amsterdam en Schiedam. De staalkaart laat zien hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren. Samen met gemeenten, de buurt en een keur aan maatschappelijke organisaties.
De publicatie is daarmee ook een inspiratiebron voor de prestatieafspraken. Want dat er afspraken gemaakt moeten worden over de rol van de corporaties bij de leefbaarheid van de wijk, de buurt, de straat en het portiek waar de huurders wonen, maakt de publicatie meer dan duidelijk.

Lees hier de digitale versie van de publicatie met daarin het artikel over Wijkwinkel de Valuwe en de andere negentien genomineerde buurtinitiatieven.