14 september 2015 - Voortgang fase 3 Revitalisering van De Valuwe

Alleen belanghebbenden hebben deze brief thuis ontvangen.
Het informeren van alle bewoners in de wijk zal veelal via deze site of huis-aan-huis blad Kijk op de Wijk gebeuren.