31 augustus 2015 - Werkzaamheden Angelotstede en Goudenrijderstede

Op maandag 31 augustus 2015 start aannemingsbedrijf Reef Infra uit Wijchen met de woonrijp werkzaamheden aan de Angelotstede en Goudenrijderstede in de wijk De Valuwe te Cuijk.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van fase 2 van de Revitalisering van de Valuwe en hebben betrekking op het vervangen van de bestaande verharding door nieuwe betonstraatstenen, betontegels, trottoirbanden en kolken. Het woonrijp maken betekent de afronding van fase 2a, nadat in juli de huurders van de opgeleverde nieuwbouwwoningen van Mooiland de sleutel hebben gekregen.

In verband met de werkzaamheden worden de Angelotstede (tussen de Guldengaarde en de Schildendreef) en de Goudenrijderstede (tussen de Angelotstede en de Valuwsedijk) vanaf maandag 31 augustus 2015 voor het verkeer afgesloten. Het werkterrein is passeerbaar voor voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand, maar geadviseerd wordt om gebruik te maken van de omliggende wegen. Naar verwachting duren de werkzaamheden circa 5 weken. De direct aanwonenden en betrokkenen worden telkens per brief geïnformeerd over de voortgang.

Voor eventuele vragen gedurende de uitvoeringsperiode kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de aannemer de heer G. van den Ing, telefoonnummer 06 - 20 44 14 25 of de toezichthouder van de gemeente de heer T. Grisel van de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer 06 – 83 66 02 61.

Op de site van de gemeente cuijk kunt u de inrichtingstekening van dit project in groot formaat inzien, hieronder een jpg afbeelding van de inrichtingstekening.