9 april 2015 - Volgende fase in revitalisering

De grootschalige opknapbeurt van de Cuijkse wijk de Valuwe, waarvoor in 2007 de plannen grofweg zijn vastgesteld, gaat een volgende fase in.

Deze week bespreekt de raadscommissie Ruimte een ontwerp- bestemmingsplan voor het hart van de grote woonwijk. Dat plan moet de kaders vaststellen voor de fases 3 en 4 van het revitaliseringsplan.

Als het aan het gemeentebestuur ligt, worden in het centrale deel van de wijk verouderde woningen afgebroken. Daar komen nieuwe voor in de plaats. Die zijn niet alleen moderner, ze zullen ook meer zijn afgestemd op de behoefte. Zo ligt het voor de hand dat er nultredewoningen komen, huizen die geschikt zijn voor mensen die wat minder goed uit de voeten kunnen. In 2007 werd nog gedacht dat er veel behoefte zou zijn aan appartementen, maar daar wordt nu anders over gedacht. Daarom komen er minder appartementen in dit deel van de wijk. Omdat de huidige woningmarkt, na de crisis, nog steeds erg grillig is, willen burgemeester en wethouders wel de nodige flexibiliteit houden, zodat op tijd kan worden bijgestuurd.

Het hart van de wijk bestaat nu vooral uit steen. De bedoeling is dat er veel meer groen komt. Er worden vier parkachtige plantsoenen aangelegd en aan die plantsoenen komen acht woonblokken. De plantsoenen liggen min of meer in elkaars verlengde zodat er een soort van groene route ontstaat tussen het Valuweplein het noorden van de wijk.

Er komen twee appartementengebouwen (Crusaatstede en De Valuwe). De overige woningen worden rijtjeshuizen en de genoemde nultredenwoningen. Er komen twee ontsluitingsroutes: de Patakondreef en de Knapkoek.
 
Bron: De Gelderlander 07-04-2015