9 maart 2015 - Nieuwe buurtbudgetprojecten

In de wijkraad van 2 maart jl. zijn er twee nieuwe buurtbudgetvoorstellen voorgedragen en goedgekeurd.
Het eerste voorstel was van de kinderboerderij op de Galberg: zij wilden graag een budget om een ponykar te kunnen maken en om wat los onderhoud uit te kunnen voeren. Dit voorstel is door de wijkraad met een 8,3 voor het verhogen van de leefbaarheid en een 8,4 voor de eigenbijdrage gewaardeerd en kan dus uitgevoerd gaan worden. Het ander voorstel betrof een project om jongeren in de zaal bij het tunneltje begeleid te kunnen laten voetballen. De initiatiefnemer gaf aan dat hij de jongeren door ze van straat te halen en hen bij te brengen dat ze met respect met elkaar om moeten gaan, ze een mogelijkheid kan bieden om door middel van de sport, betrokkenheid te creëren en zo onze wijk een goede dienst leveren. Ook dit voorstel is positief beoordeeld en heeft zowel voor leefbaarheid, als eigen bijdrage een 7,4 gescoord.
Hebben deze voorstellen geïnspireerd om ook een voorstel in te dienen?
Klik hier voor meer info.