19 september 2014 - Kijk naar de plannen voor uw wijk!

Inloopbijeenkomst 24 september

Bent u benieuwd hoe uw wijk er uit komt te zien? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op woensdag 24 september. U bent vanaf 16.30  uur van harte welkom in de wijkwinkel De Valuwe.
Mooiland en de gemeente willen zoveel mogelijk inwoners in een vroeg stadium betrekken bij de plannen voor de Valuwe. Momenteel zijn de plannen voor fase 3 en 4 rijp om met u te delen. Dit gebied wordt globaal begrensd door de Crusaatstede, de Robijnlaan, het Valuweplein en de Goudenrijderstede.
 
Wat is de bedoeling?
De inloopbijeenkomst start om 16.30 uur en duurt tot 19.30 uur. Om 16.30 uur, 17.30 uur en om 18.30 uur wordt er een korte presentatie gehouden over de plannen. Daarna kunt u bij de medewerkers van Mooiland en van de gemeente terecht voor meer informatie. U kunt op kaarten en plattegronden bekijken wat de plannen zijn voor de openbare ruimte en hoe het stedenbouwkundig plan van fase 3 en 4 er uit ziet. Daarnaast wordt u ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de mensen die intensief bij het project betrokken zijn.
 
Inrichtingsplan en stedenbouwkundig plan
De bijeenkomst van de 24e staat in het teken van het inrichtingsplan en het stedenbouwkundig plan van fase 3 en 4. Het inrichtingsplan gaat over de inrichting van de openbare ruimte in het gebied. U kunt hierbij denken aan het groen, speelvoorzieningen, stoepen, straten, pleinen, straatverlichting, parkeren…….kortom, alles wat zich afspeelt in het openbaar gebied. Het stedenbouwkundig plan gaat met name over de bebouwing in het gebied.
 
Wijkevenement 28 september
Kunt u niet naar de inloopbijeenkomst komen, dan kunt u de plannen voor fase 3 en 4 ook bekijken tijdens het wijkevenement op 28 september. Mooiland en de gemeente zijn met een kraam present op de informatiemarkt.