4 september 2014 - Officiƫle opening van plein in Valuwe

Het wijkevenement in de Valuwe in Cuijk, op zondag 28 september, wordt aangegrepen voor twee officiële handelingen.

Het Valuweplein, net als trou­wens het winkelcentrum ernaast, is opnieuw ingericht en aan alle kanten opgeknapt. Daar wordt door gemeente en wijk op 28 sep­tember bij stilgestaan.

Ook wordt de start gevierd van het bouwproject tegenover het Valuweplein. Daar zijn deze week de eerste graafwerkzaamheden ge­start. Woningcorporatie Mooi­land ontwikkelt daar een bouw­plan. Er komen 26 appartementen en 11 kleine gezinswoningen. De bouw zal ongeveer een jaar du­ren. Aanvankelijk zou daar ook een medisch cluster komen, maar dat gaat niet door.

Het Valuweplein zelf is volledig gereconstrueerd. Er zijn meer par­keerplaatsen gekomen, onder meer voor bezoekers van de nieu­we supermarkt van Lidl in het winkelcentrum. In de omringen­de straten is de riolering vervan­gen en uitgebreid en is nieuwe be­strating gelegd. De verlichting is vervangen door LED-verlichting.

Er zijn ook nieuwe bomen ge­plant. Het winkelcentrum zelf is wat compacter geworden. Een deel van de bebouwing aan de noordzijde is afgebroken; de su­permarkt heeft meer ruimte ge­kregen.

Aan het Valuweplein staat de Sint Jozefkerk. Momenteel wordt on­derzocht of het mogelijk is de kerk om te bouwen tot een multi­functionele accommodatie. Wel­licht komt daar ook een huisart­senpost en een plek voor fysiothe­rapie in.
Bron: De Gelderlander 04-09-2014