16 mei 2014 - Denk mee over de toekomst van onze wijk

Wijkraad De Valuwe, de gemeente Cuijk en woningcorporatie Mooiland werken op dit moment aan de realisatie van fase 3 en 4 van het Stedenbouwkundig Plan De Valuwe. Dit gebied wordt globaal begrensd door de Crusaatstede, de Robijnlaan, het Valuweplein en de Goudenrijderstede. Omdat deze drie partijen waarde hechten aan inbreng van de (toekomstige) bewoners en andere belanghebbenden, willen zij de plannen voorleggen aan een zogenaamde klankbordgroep. In deze klankbordgroep zijn bewoners, omwonenden en belanghebbende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. Wilt u na het lezen van deze flyer meepraten over de realisatie van fase 3 en 4? Meldt u dan aan voor de klankborgroep.

De voortgang
Voor fase 3 en 4 zijn de plannen inmiddels verder gevorderd. Er worden minder woningen gesloopt dan oorspronkelijk gepland, er komt minder hoogbouw en meer laagbouw. Ook is er aandacht voor een goede verdeling tussen koop- en huurwoningen. Dit voorjaar worden de huurders die in het gebied van fase 3 en 4 wonen geïnformeerd. Daarnaast wordt kort voor of na de zomer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de hele wijk. Dan kunnen we vertellen hoe het gewijzigde bestemmingsplan eruit komt te zien.

De oproep
In de laatste editie van de het wijkblad “Kijk op de wijk” (maart 2014) hebben wij een oproep geplaatst voor deelname aan een klankbordgroep voor alleen fase 3. Bij nader inzien lijkt het praktischer wanneer we beide fases combineren in één klankborgroep. Bent u belanghebbende – bijvoorbeeld als aan- of omwonende – dan krijgt u de kans om de ontwerpen over woningbouw, parkeren en inrichting openbare ruimte te bekijken en mee te denken in het proces. De klankbordgroep komt twee of drie keer per jaar bij elkaar. Wijkraad, gemeente en Mooiland zijn blij als u mee wilt denken. De klankbordgroep heeft een adviesrol en kan geen zaken afdwingen, maar als lid van de klankbordgroep kunt u erop vertrouwen dat we tips en opmerkingen altijd mee zullen nemen. Soms kunnen we deze realiseren, soms niet. Dit heeft dan vaak met bouwtechnische zaken of met kosten te maken. Interesse? Indien u zich eerder reeds hebt aangemeld voor de klankbordgroep fase 3 hoeft u zich niet meer opnieuw aan te melden.

De klankborgroep
De klankbordgroepleden nemen de verantwoordelijkheid voor de inbreng van de belangen van omwonenden en belangenorganisaties en de terugkoppeling naar de achterban. De klankborgroep streeft naar een goed perspectief voor de omwonenden en toekomstige bewoners van de nieuwbouw in fase 3 en 4. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting de projectgroep en de stuurgroep. Dat wil zeggen dat de klankbordgroep gevraagd èn ongevraagd advies geeft over de planvorming. De gemeente en Mooiland nemen dit advies mee in het planproces en de besluitvorming. Zij koppelen het besluit met argumenten terug naar de klankbordgroep. De klankbordgroep koppelt terug naar haar achterban.
De klankbordgroep bespreekt onder andere:
  • Het VO (Voorlopig Ontwerp);
  • invulling informatiebijeenkomsten wijkbewoners;
  • praktisch advies over woningplattegronden, toegankelijkheid en veiligheid;
  • advies voor de afhandeling van verkeer (en parkeerplaatsen) tijdens de bouwperiode;
 
Meer informatie en aanmelding
Heeft u vragen naar aanleiding van deze flyer? Of wilt u zich aanmelden als lid van de klankborgroep voor fase 3 en 4? Neem dan contact op met Betty Vissers via e-mail: info@mooiland.nl.
Meer informatie over de revitalisering van De Valuwe.

Wijkraad De Valuwe, Gemeente Cuijk, Woningcorporatie Mooiland