10 april 2014 - Zondag 28 september: WIJKEVENEMENT !

Wijkraad de Valuwe gaat op zondag 28 september een wijkevenement te organiseren wat  de Valuwe positief op de kaart zal zetten.

Bij mensen die niet in de wijk wonen, roept de Valuwe nogal eens het beeld op van een achterstandswijk. Het is een feit dat hier meer dan 30 verschillende nationaliteiten voorkomen. De meeste bewoners zijn trots op het multiculturele karakter van hun wijk. Bij de organisatie van het wijkevenement wil de wijkraad daarom het verbindende element tussen alle bewoners benadrukken: ongeacht waar wijzelf of waar onze ouders geboren zijn, we zijn allemaal Nederlanders.
 
Op 28 september willen we met enkele honderden bewoners de traditionele Hollandse klompendans uitvoeren met een multicultureel tintje. De organisatie van de dag is geheel in handen van vrijwilligers. Wijkbewoners koken die dag en verzorgen optredens met zang en dans. Op die manier kunnen de kosten in de hand worden gehouden.
Organisaties in de wijk zoals scouting, kbo, vrouwencentrum, moskee, scholen, ggz, jongerencentrum, sportverenigingen worden vooraf benaderd met de vraag of zij mee willen doen aan de klompendans. De klompen zullen die dag, aan een lange tafel van steigermateriaal in de Guldengaarde, worden beschilderd met traditionele Turkse, Marokkaanse, Afrikaanse en Aziatische motieven.
Door samen de klompen te beschilderen en aansluitend samen een traditionele Hollandse klompendans in te studeren en uit te voeren op het Valuweplein, wil de wijkraad de bewoners van alle leeftijden, van alle gezindten en met allerlei verschillende achtergronden verbinden en met elkaar in contact brengen. Wij willen laten zien dat het kleurrijke karakter van onze wijk een kracht is waar wij allemaal uit kunnen putten.
 
Natuurlijk wil de wijkraad zoveel mogelijk deelnemers op de klomp zien te krijgen dus verstrekken ze deze gratis. Door op deze link te klikken komt u bij het inschrijfformulier om mee te doen. Om alle benodigde klompen te kunnen bekostigen (houten klompen zijn duur; gemiddeld 10,-), hopen zij dan ook dat er voldoende sponsoren gevonden kunnen worden om hen te ondersteunen. Donateurs kunnen een bijdrage storten op rekening NL56RABO0180515756 tnv Wijkraad de Valuwe ovv Sponsoring klompen wijkevenement. op verzoek kan er hiervoor ook een factuur verstuurd worden.
 
Voor vragen en/of opmerkingen over dit wijkevenement kunt u terecht bij de organisatie: Paulien Hijl  06-51100937 en Lisette Willems 06-51425602.