11 maart 2014 - Plan voor MFA in Jozefkerk is haalbaar

Het is te doen: de Sint-Jozefkerk in de Valuwe Cuijk ombouwen tot multifunctionele accommodatie (mfa). Een medisch cluster zou er ook bij kunnen komen. Maar om verbouwing en vervolgens de exploitatie rond te krijgen, moeten er wel extra inkomsten gegenereerd worden. Bijvoorbeeld uit de verhuur van nieuw te bouwen woningen. Die zouden op een verdieping ín de kerk en/of in de naastgelegen pastorie gerealiseerd kunnen worden. Dat zou kunnen variëren van negen tot wel veertig woningen.

Op verzoek van B enWvan Cuijk hebben deskundigen doorgerekend wat de mogelijkheden zijn: er is een quick scan, een snelle beoordeling, opgesteld met verschillende scenario’s. De wijk is al jaren op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuw wijkcentrum. En huisartsen, apotheek en fysiotherapeut zoeken ook een plek. De plannen die woningcorporatie Mooiland had voor mfa en cluster waren te duur en gingen niet door. Vandaar dat de blik van het gemeentebestuur is gevallen op de Jozefkerk. Die staat in het centrum van de wijk; de Jozefparochie is onlangs opgegaan in de grote Martinusparochie.

Behalve met huisartsen, apotheek en fysiotherapeuten is ook gesproken met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Ook met het Maasziekenhuis in Beugen wil het gemeentebestuur nog contact zoeken. Ziekenhuizen zouden bijvoorbeeld een prikpost (bloedafname) of een spreekuur van specialisten in de Valuwe kunnen houden. Volgens wethouder Gerard Stoffels heeft het CWZ daar in beginsel wel oren naar.

Heel belangrijk worden de onderhandelingen met het parochiebestuur van Martinus, dat als huidige gebruiker en namens het bisdom Den Bosch een belangrijke stem in het kapittel heeft. Gistermiddag is al een eerste verkennend gesprek geweest tussen gemeente en parochiebestuur over de uitkomsten van de quick scan.

„Dat was een positief gesprek”, zo laat Stoffels weten. „Maar over prijzen is nog niet gesproken.” B en W achten de kans reëel dat de vraagprijs zal stijgen naarmate er meer functies voor de kerk worden bedacht. Half april wordt opnieuw overlegd; tegen die tijd heeft het parochiebestuur ook met het bisdom rond de tafel gezeten. Met de werkgroep mfa uit de wijk de Valuwe en de wijkraad wordt ook overleg gevoerd, net als met woningcorporatie Mooiland die in beeld komt als er in en om de kerk inderdaad woningen komen.

Het gemeentebestuur verwacht dat in het najaar duidelijk wordt of de koop doorgaat en welke van de plannen worden uitgevoerd.

Bron: De Gelderlander 28-02-2014
Door Geurt Franzen