15 oktober 2013 - Huisartsen trekken zich terug uit nieuwbouw

De huisartsenpraktijk de Valuwe gaat zich niet in het nieuwe gebouw van bouwfase 2a van De Valuwe vestigen. Gemeente Cuijk, Mooiland en wijkraad De Valuwe betreuren het besluit van de huisartsen. In april was er nog consensus bereikt. De praktijk blijft wel in haar huidige vestiging zitten tot er andere plannen voor hen in de wijk ontstaan.

Aanvankelijk zou de praktijk in een ruimte op de begane grond komen van het nieuwe pand dat Mooiland begin volgend jaar zou bouwen in het centrum van De Valuwe. Dat worden allen appartementen. Mirjam Kräwinkel, directeur Mooiland Woonbedrijf Grave, betreurt de ontwikkeling en licht toe: ‘Onze bedoeling is altijd geweest dat we de voorzieningen voor de bewoners van De Valuwe zoveel mogelijk behouden. Dit is in deze bouwfase niet gelukt. De huisartsen zijn uiteindelijk niet akkoord gegaan met de voorwaarden die wij als woningcorporatie stellen. Dat wil niet zeggen dat er geen oplossing is in een andere bouwfase of met andere partijen.’
 
Wijkraad De Valuwe is geschrokken van het nieuws. ‘We dachten dat het zeker was dat de huisartsen zich in het medisch cluster zouden vestigen. Nu blijkt dat zij niet komen, valt dit behoorlijk tegen’ aldus Hilly van Nispen, voorzitter van wijkraad De Valuwe. De wijkraad gaat overigens niet bij de pakken neer zitten: ‘We zijn blij dat de huisartsen voorlopig nog in hun huidige praktijkruimte kunnen blijven, maar het voorzieningenpeil van de wijk moet ook gewaarborgd blijven nadat deze ruimte gesloopt is. Er komen andere opties. We zijn bijvoorbeeld bovendien op zoek naar een nieuwe locatie voor een multifunctioneel centrum (MFA). Misschien dat we hierbij iets voor elkaar kunnen betekenen.’
De gemeente onderzoekt nog waar en onder welke voorwaarden zij een multifunctionele accommodatie elders in De Valuwe kan realiseren.