30 augustus 2013 - Cuijkse wijk De Valuwe viert feest

CUIJK - Met ‘enige’ vertraging in bouwtijd is het donderdag 5 september feest in de Valuwe. De afronding van de eerste fase van het revitaliseringsproject van de wijk wordt gevierd. Wijkraadvoorzitter Hilly van Nispen kijkt terug én vooruit. “Er volgen de komende jaren nog drie fases die afgerond moeten worden.”

Wijkraadvoorzitter Hilly van Nispen toont de deelprojecten van de grote opknapbeurt van de Valuwe. (foto Jos Janssen)Sinds 2010 is Hilly van Nispen voorzitter van volgens een van haar voorgangers de ‘mooiste wijk van Nederland.’ “Met enige vreugde en trots gaan we de afronding van de eerste fase vieren. De startnotitie is reeds in 2001 door de raad aangenomen en het is fijn dat de bewoners nu echt zien dat een fysiek gedeelte uit dat revitaliseringsproject gerealiseerd is.”

Eerste fase
De eerste fase bestond uit het opknappen van het gedeelte rond de Looiersgaarde. Daar is een appartementencomplex gebouwd. “De afronding van het gedeelte weg Galberg (ook in fase 1) wordt meegenomen in de begroting 2014 en zal waarschijnlijk gerealiseerd worden in 2015.”

Valuweplein
Fase 2 is inmiddels ook al een eind gevorderd. “Deze fase hebben we opgeknipt in een a en b gedeelte. Fase 2b is de opknap van het Valuweplein. De kapper en het café zullen zo goed als zeker eind 2013 weggaan. Dan kan het plein afgemaakt worden. Het zou ook mooi zijn als begin 2014 fase 2a kan starten met de bouw van het medisch cluster aan dit plein. Er wordt nog gekeken of het plan van de multifunctionele ruimte ook weer opgepakt kan worden.” In de eerste schetsen was de kerk daarvoor een mogelijke bestemming.

Optimistisch
De hele revitalisering van wijk De Valuwe bestaat uit vier fases. Wijkraadvoorzitter Hilly van Nispen is optimistisch wat betreft de laatste twee fases. “Voor fase 3 en 4 wordt er deze maand een plan gepresenteerd aan de bewoners. Op onze website staat hierover al informatie. Ik hoop wel dat er in het huidige economische klimaat niet naar goedkopere oplossingen voor de bouw wordt gezocht wat achteraf mogelijk niet goed blijkt te zijn. Korte termijnoplossingen zijn een slecht idee en we lopen dan de kans over een aantal jaren weer van voren af aan te moeten beginnen.”

Interactie
De voorzitter ervaart nu dat er schot in het project komt. “De bouwplanning is natuurlijk heel anders gelopen dan we hadden voorgesteld. Bijvoorbeeld de supermarkt. Het is wel even spannend geweest maar gelukkig is alles op zijn pootjes terecht gekomen. Gelukkig hebben ook veel wijkbewoners de moed er in gehouden. Complimenten! De kracht van de hele revitalisatie is natuurlijk de interactie met de wijkbewoners.”

Social sofa
Donderdag 5 september is om 15.00 uur bij de Looiersgaarde het eerste feestje gepland. De wijkraadvoorzitter: ”Het zou fijn zijn dat we nu snel bij iedere fase feest kunnen vieren. Bij het feestje realisatie eerste fase worden de bewoners betrokken maar ook de ontwikkelaar Mooiland en de schoolkinderen van het Startblok. Ook de tweede social sofa in deze wijk wordt dan onthuld.”