6 september 2011 - AED project

 Wijkbewoners met hart voor hun wijk.
 
Dat de Valuwe een wijk is waarbij de bewoners actief meewerken aan een betere leefbaarheid is weer eens bewezen. De wijkbewoners Henk Lamers en Loek Looije vormen samen met enkele leden van Wijkraad de Valuwe de AED-projectgroep. Volgens Henk zet de projectgroep zich in voor een hart-veilig Valuwe: “Dit wil zeggen dat als er iemand een adem/hart stilstand krijgt er snel iemand met de juiste kennis en apparatuur aanwezig kan zijn zodat de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk vergroot worden.”
Henk wijst erop dat een hart-veilig Valuwe wordt bereikt door er in eerste instantie voor te zorgen dat er in de wijk een AED (automatische externe defibrillator) aanwezig is die 24 uur per dag bereikbaar is. En natuurlijk door zoveel mogelijk wijkbewoners te stimuleren om ook AED-hulpverlener te worden.
 
Het eerste deel van het project is al uitgevoerd: door de in het kader van het project sociale vernieuwing door de gemeente aan de wijkraad verstrekte subsidie is het mogelijk geworden om twee AED kasten op te hangen. De eerste kast hangt naast de wijkwinkel De Valuwe, de tweede bij de moskee aan de Galberg, beide zijn aangemeld bij www.hartslagnu.nl. Dit wil zeggen dat, als er bij de meldkamer (112) een melding van een adem/hart stilstand binnenkomt de kast op afstand van slot gehaald wordt. Terwijl dit gebeurd ontvangen wijkbewoners die zich ook aangemeld hebben een smsje waarin ze opgeroepen worden om te gaan reanimeren of om de AED naar het slachtoffer te brengen.
 
Om te zorgen dat er zoveel mogelijk wijkbewoners om kunnen gaan met de AED en zich aanmelden bij www.hartslagnu.nl is het tweede deel van het project in het leven geroepen. Hier komt Loek zijn specialiteit goed van pas: hij is instructeur van onder andere AED cursussen en werkt geheel belangeloos mee om wijkbewoners hun AED certificaat te laten halen. Er worden al vanaf de herfst van 2011 door Loek AED cursussen gegeven waar wijkbewoners zich voor op kunnen geven. De officiële AED cursus bestaat uit 2 avonden van 2 uur, cursisten krijgen na afloop een certificaat waarmee ze zich als aed hulpverlener aan kunnen melden. 
 
Voor verdere informatie en inschrijvingen voor de cursus kunt u terecht bij aed@devaluwe.nl of bij mfa De Valuwe: 0485-350427 .