Wijkraad



Vicevoorzitter

Vacant - vicevoorzitter@devaluwe.nl

 



Voorzitter

Vacant - voorzitter@devaluwe.nl

06-45821798



Voorzitter

Vacant - voorzitter@devaluwe.nl

 



Secretaris

Toke Putman - secretaris@devaluwe.nl

 p/a
De Valuwe 9
5431 AV Cuijk



Penningmeester

Jo Langeveld - penningmeester@devaluwe.nl

Declaratieformulier  met reglement voor wijkraadsleden.