kijk op de wijkRedactie

e-mailadres: - kijkopdewijk@devaluwe.nl

Koos Bongartz - ten Haaf
Lotte van Reijen 
Jitske Haveman (reporter)